- Den buku, 3. Ovocen 860 -
       Rozžhavené železo znovu zasyčelo a z kádě se prudce vymrštil oblak páry. Zpocený obličej se skláněl nad výsledkem své práce a v přimhouřených očích se pomalu probouzela světélka radosti. Pak několik prudkých ran kladivem a železo se zakroutilo do ladné spirály. A pak ještě jedna rána a... železo prasklo. V Mernově obličeji to zacukalo. Pak však prasklý kus odložil klidně vedle kovadliny. Jako jeden ze sedmnácti bohů se zlobit nedokázal...Obsah:

- Představy a skutečnost -
xistuje mnoho přístupů k hraní her na hrdiny (roleplaying). Možná tolik, kolik je Pánů jeskyně, Dungeonmástrů či jiných. Základem roleplayingu je řeč. V podstatě se celá hra může odehrávat skutečně jen s tužkou, papírem a kostkou a vyprávěním. Mechanismy hry si však podle mne pro větší pohodlí hráčů i Pána jeskyně vyžadují další pomůcky, které hru zpřehlední a usnadní.

Dúnadani ze hry LOTR SBG
         S příchodem pravidel Dračího doupěte verze 1.5 se objevila zcela nová tendence a možnost v Dračím doupěti doposud nepoužitá. Rozšířený soubojový systém. Boj, který se z představ a slov přesunul do vizuální podoby na hexový papír. Poprvé se také objevily postavy které jsou představovány modely figur. V té chvíli nejspíš došlo k rozdvojení cesty ke hraní na hrdiny a cesta "vizualizace" celého tažení mně coby modeláři učarovala. Začal jsem barvit figurky (ale to souvisí i s mým hlubokým zájmem o hry od GW) a vytvářet prostředí co nejpodobnější a nejvěrnější představám hraného dobrodružství. Při hraní jsme také zjistili, že pokud někdo hraje trpaslíka a používá figurku člověka, ať se dělá co se dělá, představy si postavu navždy uvedou jako člověka a nikoliv trpaslíka. A právě proto se snažím jít cestou co nejvěrnějšího zpracování postav, nestvůr i prostředí. Chvílemi to skoro připomíná loutkové divadlo, ale z reflexe hráčů mohu napsat, že je pro ně tato cesta zajímavá a baví je. A konec konců, je také zdrojem zajímavých fotek (viz. galerie).

         Největší slabinou uvedeného přístupu je malá variabilita modelů používaných pro soubojový systém. V posledním tažení jsem měl např. připravené obří netopýry, ale využíval jsem je i jako obří vážky apod. V takové chvíli dochází k problematickým představám hráčů, ve kterých bojují vlastně pořád s netopýry i když se jedná o vážky či cokoliv jiného. Skutečnost vítězí nad představou. Je tedy třeba neustále pracovat na co nejvíce různorodém figurkovém bestiáři, který by pokud možno zahrnoval všechny nestvůry, se kterými se postavy utkají (sám však dosažení takového stavu vidím jako utopii), a to je výzva i nikdy nekončící hobby.


- Modely pro soubojový systém -
Slimáci z moduritu
         V Dračím doupěti jsme začínali s modely určenými přímo pro rozšířený soubojový systém. Objednávali jsme je ještě pomocí složenky. Jejich kvalita však nebyla vysoká (zejména co se detailů týká) a v dnešní době se zřejmě již sehnat ani nedají. Tyto figurky byly nahrazeny figurkami pro Drd+ které jsou kvalitnější, ale měřítkem menší (dají se sehnat na e-shopu Altaru).

         Další možností rozšíření figurkového bestiáře je vlastní výroba modelů např. z moduritu či na vzduchu tvrdnoucí modelovací hmoty. Ososbně nejsem žádný sochař a tak jsem předem vyloučil tvorbu jakéhokoliv složitějšího modelu. Podařio se mi podle atlasu zvířat vymodelovat figurky obřích slimáků (triviálně jednoduchý tvar) a také model obří krakatice. U krakatice jsem jako podstavce využil sololit a protože je to vodní živočich, nabarvil jsem hexy podstavce modře. Pro složitější modelování se však tato hmota nehodí.

Modely ze hry Warhammer
         Jednou z cest k větší variabilitě modelů je zařazení figurek z "wargamingu" - např. z her Warhammer, Confrontation, Lord of the Rings či jiných. Modely ze hry Warhammer mají o trochu menší měřítko než původní figurky pro Dračí doupě od Altaru, ale v současnosti jsou prakticky shodné s velikostí modelů pro Dračí doupě+ . Velmi mne zaujaly modely pro hru Confrontation. Hra je více orientována na jednotlivé individuální postavy a tak nabízí mnoho zajímavých modelů použitelných i v dobrodružství Drd. Podstavce těchto modelů jsou však o dost větší než hex v rozšířeném systému a proto je nutné vyrobit podstavce vlastní. Měřítko modelů Confrontation je mírně větší než u Warhammeru, ale rozdíly nejsou zase až tak zásadní a je možné použít modely společně. Pro tažení na Asterionu jsem si vybral modely goblinů ze hry Confrontation, jejichž přípravu a barvení popíši dále.


- Nástroje a materiál -
Nástroje pro modelaření
         Zde je uveden seznam všech nástrojů a materiálů, které jsem pro úpravy modelů Confrontation potřeboval: lupínková pilka, plochý a jehlový pilník, sklapel, smirkový papír, štětce (1, 0, 3/0, 5/0) - značka Kolibri a Rotmader, akrylové barvy Citadel (Games Workshop), párátka, černý základový sprej (Citadel Chaos Black), matný lak (Citadel Satin Varnish), obyčejné sekundové lepidlo, disperzní lepidlo (Duvilax, Herkules), tráva - posyp (Static Grass - Games Workshop), písek, sololit, malé boční štípací kleště, jako doplněk se také může použít modelářský epoxidový tmel (Green Epoxy putty - Games Workshop) pro dotvoření detailů, popř. pro výplň mezer v modelu (ruce - tělo, nohy - podstavec apod.).


- Příprava modelu -
Části kovových figurek goblinů
         Modely goblinů ze hry Confrontation jsou vyrobeny z kovu (nebo nekovu - složení neznám) a skládají se z několika částí. Jednotlivé části je třeba vyjmout a zbavit spojovacích částí vzniklých při odlévání modelu ve formě. Na vyštípání částí lze použít boční štípačky a zbývající výčnělek (štípačky neuštípnou vtok úplně u modelu) odstranit sklapelem (kov je měkký a skalpelem je možné některé výčnělky úspěšně odstranit), popřípadě plochým nebo jehlovým pilníkem (podle tvaru povrchu). Protože mají modely goblinů podstavec větší, než jsou rozměry soubojového hexu Drd, je třeba vyrobit podstavce vlastní. Aby se k němu dal model přilepit, je třeba odstranit celou plochou kovovou spojnici pod nohama modelu a chodidla zabrousit do roviny (alespoň část plochy).

         Když jsou všechny části začištěny, slepí se dohromady. Pro lepení jsem vyzkoušel již několik lepidel a musím říci, že nejlepší je nakonec to nejobyčejnější sekundové lepidlo. Před lepením dílů je třeba zvážit, zda-li nebude lepený díl výraznější překážkou pro štětec a barvení. Pokud by měl být díky přilepenému dílu těžký přístup k některým plochám modelu, je vhodné tuto část nelepit, nabarvit ji zvlášť a k modelu přilepit až po jeho nabarvení. Spoje by měly zůstat pokud možno bez barvy, popř. z je z nich před lepením třeba barvu odstranit, protože jinak slepené části drží poté pouze na vrstvách barvy a ta se lehce od modelu odloupne.

Obkreslování chodidel v nakresleném hexu
         Po zkompletování modelů se vytvoří nové podstavce. Vhodným a dostupným materiálem je obyčejný sololit. Aby podstavec odpovídal rozměru hexu, je vhodné si na sololit hexy v měřítku 1:1 obkreslit, do hexu pak vhodně umístit hotový model a jeho chodidla obkreslit. Po odstranění modelu lze uvnitř hexu dokreslit obrys celého podstavce, uprostřed kterého budou obkreslená chodidla modelu a tedy bude dáno jeho umístění. Při kreslení obrysu podstavce je třeba vzít v ůvahu i těžiště modelu, zejména vzhledem k různým částem vyčnívajícím z modelu do strany (natažené paže se zbraněmi, vlajky apod.), aby byla jeho poloha dostatečně stabilní. Obrysy kresleného podstavce nesmí přesáhnout hranici hexu. Hotové obrysy se ze sololitu snadno vyříznou lupínkovou pilkou a horní okraje podstavců se zakulatí smirkovým papírem aby tvořily hladký "kopeček" bez hran. K dokončeným podstavcům se modely do nakreslených pozic přilepí sekundovým lepidlem.


- Barvení modelu -
Připravené modely pro nastříkání základovou barvou
         Barvení modelu je vždy trochu časově náročnější záležitostí. Čím více času člověk věnuje detailům, tím lepší výsledek vzniká. Kdysi dávno jsem začínal barvit modely s pomocí syntetických barev od firmy Revell. Tyto barvy však pro barvení modelu příliš vhodné nejsou. Nevýhodou je zejména malá možnost stínování a hlavně velice krátká trvanlivost používaných štětců. Na modely jsem tedy začal používat akrylové barvy (vodou ředitelné) od firmy Games Workshop - Citadel Colour. Existují i jiné např. Vallejo, ale s nimi nemám žádnou zkušenost.

         Při barvení se obecně používají tři techniky: vrstvení, použití inkoustů a tupování. Technika vrstvení spočívá v tom, že se daná plocha pokryje třemi vrstvami barev, přičemž první vrstva je nejtmavší, druhá světlejší a pokrývá menší plochu a poslední vrstva je nejsvětlejší a pokrývá pouze vrcholky výstupků. Technika s inkoustem používá základní barvu, která se pak přetírá inkoustem stejné barvy. Inkoust (který musí být vždy tmavší než základní barva) zateče do prohlubní a vystouplé plochy pokryje pouze minimálně. Plochy se pak buď znovu natřou základní barvou, nebo se již pouze výstupky zdůrazní pomocí světlejšího odstínu.

Plocha malovaná technikou tupování
Technika tupování spočívá v tom, že se plocha natře základním barevným odstínem a zdůraznění vystouplých částí se provede tak, že se na štětec nabere světlá barva, štětcem se pak na podložce dělají čárky tak dlouho, dokud nepřestane zanechávat stopu a takto připraveným štětcem se opakovaně ryhlými tahy nahoru a dolů přetře povrch modelu s výstupky. Zbytky barvy na štětci se tak nanesou pouze na vyvýšené plošky modelu. Tato technika je vhodná pro malování např. kroužkového brnění, šupin, vlasů, prstů a podobných textur.

         K barvení akrylovými barvami je třeba model nastříkat základovou barvou. Dříve jsem modely natíral ručně, ale bylo to příliš zdlouhavé. Jako základovou barvu lze použít buď barvu černou nebo bílou. V případě bílého základu má pak hotový model jasnější barvy a menší kontrasty ve stínování. Bílý podklad je pro barvení náročnější protože je třeba všechny plochy dotáhnout až k okrajům, aby neprosvítala bílá barva. Černý podklad je ideálním základem pro výrazněji stínovaný model a celkové barvy jsou o trochu tmavší (při aplikaci dvou vrstev stejné barvy nikoliv). Velkou výhodu černého základu vidím v tom, že není třeba vést barevné plochy až do okraje. V prohlubních lze ponechat viditelnou právě základovou černou (záleží na barvě konkrétní plochy) a tím vytvořit dobře vypadající stínování. Při sprejování je třeba dbát na to, aby barva pokryla všechny části modelu (zejména prohlubně a spodní "podhledy") - model je třeba několikrát otočit a také nesmí být základ proveden příliš tlustou vrstvou kvůli detailům.

Model goblina po aplikování základní barvy a první vrstvy kůže
         Modely goblinů je vhodné začít barvit od ploch kůže. Technika vytváření reálnějšího barvení spočívá v nanášení jednotlivých vrstev na jednu plochu od tmavé po nejsvětlejší. S každou další (a světlejší) vrstvou se malovaná plocha zmenšuje a pokrývá stále menší plochy které vystupují z modelu ven. Platí tedy pravidlo - prohlubně tmavé či černé, vystouplé části světlejší. Nejsvětlejší barva se pak nanese pouze na nejvystouplejší plošky a hrany. Pro základní barvu kůže jsem zvolil odstín Dark Angels Green. Barva se aplikuje téměř na celou plochu. Prohlubně se nechávají černé. Při nanášení barvy je třeba dbát, aby se nenanášela příliš tlustá vrstva která pak vytváří v ploše viditelné nerovnosti. Daleko vhodnější je plochu natřít slabší vrstvou, při slabším krytí i dvakrát. První vrstva kůže tedy nemusí nutně krýt úplně.

Model goblina se všemi vrstvami kůže (základ, hlavní vrstva a svělé výstupky)
         Jako další vrstvu jsem použil Snotling green (světlejší zelená). Barvenou plochu jsem oproti předchozí o kus zůžil. Tato barva v podstatě určuje hlavní barevnou podobu modelu, protože pokrývá nejvíce viditelné plochy modelu. Po zaschnutí jsem aplikoval poslední vrstvu na nejvystouplejší části modelu (ve formě malých ploch na oblinách nebo jenom tenkých linek na hranách).

         Stejný postup se používá u všech barev - jako základ se aplikuje nejtmavší barva, pak barva, kterou chceme plochu nabarvit jako hlavní (a nejvíce viditelnou) a poté třetí vrsta - nejsvětlejší odstín (světlejší, než požadovaná barva dané plochy). Hlavní barvu je vhodné volit o trochu tmavší, než jak má daná část modelu vypadat, protože zdůraznění osvícených hran a vrcholků oblin dodá na celkové světlosti celé malované ploše.

         Příklady konkrétních barevných ploch malovaných pomocí barev Citadel Colour (obsahují tři barvy - stín, hlavní barva a nasvícená barva - použité názvy ):

ČERVENÁ: Scab Red, Blood Red, Blazing Orange
MODRÁ: Regal Blue, Ultramarines Blue, Ice Blue
HNĚDÁ: Scorched Brown, Dark Flesh, Vermin Brown
ZELENÁ: Dark Angels Green, Emerald Green, Camo Green
BÉŽOVÁ: Vermin Brown, Vomit Brown, Bleached Bone
PLEŤOVÁ: Vermin Brown, Dwarf Flesh, Elf Flesh

         Zvláštním druhem povrchu jsou kovy (zbraně, ozdoby, brnění apod.). V případě ocelových ploch lze začít barvou Boltgun Metal, hlavní plochu namalovat pomocí Chainmail a hrany zdůraznit pomocí Mithril Silver. Výsledná plocha má měkké přechody mezi barvami. Pro výraznější přechody lze použít Chainmail jako krytí celé plochy, vrstvu pak přetřít mírně naředěným inkoustem Black Wash (nebo Black Ink), který steče do prohlubní a vystouplé plochy ztmaví jen mírně, a nakonec celou plochu přetupovat opět Chainmail, nebo jasnější Mithril Silver. Pro malování zlatého povrchu lze použít jako základ Dwarf Bronze, pro zdůraznění prohlubní lze celou plochu přetřít Flesh Wash inkoustem (nebo Chestnut Ink). Následně se vystouplé části natřou Shining Gold a vyvýšeniny a okraje se zdůrazní pomocí mixu Shining Gold a Mithril Silver.

Dokončený model z různých pohledů- Podstavce -
         Potřebné vybavení pro vytvoření podstavce: barva Scorched Brown, Bleached Bone, inkoust Flesh Wash, disperzní lepidlo (Herkules), nepatrně méně jemný přesátý písek, zelený modelářský posyp - např. Static Grass (Games Workshop).

         Nejdříve je třeba celý podstavec modelu natřít hnědou barvou (Scorched Brown). Po zaschnutí se na celou plochu podstavce nanese disperzní lepidlo (není třeba tlustá vrstva). Model se podstavcem "ponoří" do jemného písku. Chvíli se v nádobce ponechá a po vyjmutí se velice jemně poklepáním zespod podstavce zbaví písku, který příliš na podstavci neulpěl. Vše se nechá důkladně proschnout. Zaschlý písek se opatrně štětcem "napustí" inkoustem Flesh Wash a opět se nechá důkladně proschnout. Zaschlý povrch se přetupuje barvou Bleached bone. Tím se zvýrazní všechny vystouplé kamínky na podstavci. Nakonec se na zaschlý písek podstavce nanesou ostrůvky disperzního lepidla a ty se zasypou modelářským posypem Static Grass nebo podobným. Po chvíli se opět podstavec jemným poklepáním zespodu zbaví neulpěného posypu. Celý hotový model je vhodné opatřit nástřikem bezbarvého laku, který zamezí stírání barvy a opadávání trávy z podstavce.

Materiál na výrobu podstavcePodstavec s nalepeným pískem
Písek napuštěný inkoustem Flesh WashPřetupovaný povrch podstavce
Hotový podstavec s posypemPodstavec z jiného úhlu


Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -