- Den skřivana, 16. Žluten 862 -
       Plavba trvala velice dlouho. Kolem lodi míjely nekonečné zástupy nakloněných stromů a celá plavba se odehrávala ve stínu jejich rozložitých korun. A pak někdo vykřikl. Celá posádka byla na nohou, ačkoliv zvolaným slovům nikdo moc váhy nedával. Po kolikáte již se ozvalo to samé: "Džungle končí!" Tentokrát však výkřik předznamenal mnohé. Tara začala odkrývat své tajemství. Země, která patřila kdysi Arvedanům a později skřetům, měla poprvé ucítit dotyk lidských nohou. Zatím jen několika, ale později stále většího a většího množství. Byl čas začít kreslit mapy pro nově příchozí... 
Mapy krajin Zde se nacházejí různé mapy Tary a Lendoru, mapy měst a menších lokalit.

Plány Zde jsou umístěny mapy prozkoumaných bludišť, jeskyní a doupat, významných domů a další.

Popisy Zde jsou popisy důležitých známých lokalit, které družina navštívila. Na jejich popisech se velkou měrou podílí Tom Orgalon
Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -