- Den orla, 18. Zelenec 862 -
       Tu noc seděli všichni králové a jejich rádci na lendorských hradech a vedli nekonečná rokování plná obav a strachu. Co je čeká za úsvitu? Je skutečně invaze skřetů na Lendor tak rozsáhlá? A co vlastně plánuje nevyzpytatelný Vieen jemuž se v očích stále více zračí mrazivá temnota? Chtějí to tak bohové? A záleží jim vůbec na Světě? Archiváři v tehdejší chvíli zapisovali do kronik jen samé otazníky...Seznam bohů:

Aurion – Pán světla
Aurion je pro obyvatele Asterionu nejdůležitějším z bohů. Každé ráno vyprovází na jeho cestě Slunce a každý večer jej opět přijímá do své náruče. Bez Auriona by na Asterionu nebyl život.
Bývá zobrazován jako muž oblečený ve zlatobílém rouše, držící v natažené pravé ruce zářící kouli (slunce). Jeho hlavu zdobí čelenka se vsazeným velkým diamantem. Nejjasnější hvězda po západu slunce a těsně před jeho východem bývá považována právě za záři diamantu v Aurionově čelence.

Setkání: Sochu postavy v plášti držící v ruce kouli jsme potkali v tajné části podzemí arvedanských ruin u Prvních dun. Na hlavě měla čelenku v níž byl asi původně umístěn nějaký drahokam.


Sirril – Paní hvězd
Paní hvězd kdysi dávno stvořila nebe a ozdobila jej hvězdami. Na nebe také umístila Modrý měsíc, velkou kouli, kterou jí vykoval kovář Mern, a určila jeho dráhu na nebesích. Dnes má za úkol rozsvěcovat hvězdy a pokrýt oblohu pod dlouhém dni černým sametem. Paní hvězd miluje všechny tvory bdící v noci a spící ve dne, také elfy, kteří milují světlo hvězd. Oplývá obrovskými magickými schopnostmi a je patronkou obranné a psychické magie.
Bývá zobrazována jako tajemná žena oděná do dlouhého černého hávu se sytě modrým lemem. Na čele nosí lazuritovou čelenku a často jí dělá společníka černá kočka.

Setkání: žádné


Faeron – Pán ohně
Faeron je pánem ohně, jednoho ze čtyř živlů. Nejvíce v oblibě má sopečné výbuchy, proudy lávy, dusné tropické krajiny a vyprahlé pouště. Kromě ohně – živlu je i pánem vnitřního ohně všech žijících tvorů. Je tedy považován také za pána života. Je patronem magie ohně a magie života.
Bývá zobrazován jako silná mužská postava třímající hořící pochodeň ve své pravé ruce.

Setkání: žádné


Mauril – Paní země
Paní země je vládkyní všeho, co se nachází pod povrchem Asterionu s výjimkou nerostného bohatství. Někdy bývá označována také jako Paní smutku. Každá křivda, lidské utrpení a slza zasáhnou její srdce, které je plné soucitu. Paní země tak žije ve stálém a hlubokém zármutku. Po smrti je údajně prvním, s kým se na cestě záhrobím duchové zemřelých setkávají. Od ní pak jejich kroky vedou k Lamiusovi a jeho soudu.
Bývá zobrazována jako žena oděná v černých a šedých hedvábných šatech se závojem na obličeji. Čelo jí zdobí stříbrná obroučka se vsazeným černým obsidiánem.

Setkání: svatyně ve vesnici Horní. Před výpravou do podzemí Trpasličí tvrze se zde družina zastavila a při odchodu se zdálo, jako by cosi zevnitř kaple slabým a měkkým dechem dýchlo kolem tváří dobrodruhů.


Siaron – Pán vichrů
Siaron je pánem uragánů a vichřic. Řídí proudění větrů, od nejmenšího vánku po nejsilnější vichr. Dokáže nakupit bouřková mračna a udeřit s nimi na místě, kde se podle něj chystá nějaká nepravost. Největší zalíbení nachází na pobřežích bičovaných vichřicí nebo ve sněhových bouřích či zaledněných polárních krajinách.
Je zobrazován jako mužská postava oděná do modrozeleného a bílého šatu s nápadným prstenem zdobeným akvamarínem. Někdy spolu s ním bývá zobrazován i vznešený sokol, kterak mu sedí na zápěstí.

Setkání: žádné


Alcaril – Paní úrody
Alcaril je vládkyní veškerých rostlin, které na Asterionu rostou, ať už jsou to stromy, keře nebo byliny. Jejími věrnými pomocníky jsou lesní víly a žínky. Stará se také o správný růst květů, dozrávání plodů. Lidé ji proto také nazývají Paní úrody a jejich modlitby směřují v době sklizně hlavně k ní.
Často bývá zobrazována oděna do odstínů světle a tmavě zelené barvy s lipovou ratolestí v pravé ruce.

Setkání: na Lendoru, v místech, kde někteří z dobrodrhů vyrůstali, bylo uctívání Paní úrody běžné. Stejně tak i v Dračím Stínu, odkud pocházel Torwel.


Bongir – Pastýř
Pastýř se stará o všechna zvířata, ptactvo a ostatní žijící tvory na Asterionu. Zvířata jej také doprovází na jeho cestách. Velkou pozornost mu ve svých modlitbách věnují druidi, pro které je nedostižným vzorem. Na jeho cestách jej také doprovází jeho věrný pes.
Bývá zobrazován jako postava v hnědozeleném nenápadném oděvu s dřevěnou píšťalkou v ruce a věrným psem u nohy.

Setkání: žádné


Rianna – Věrná
Rianna je ženou boha Gora – Rytíře. Je ideálem a vzorem asterionským lidským ženám, které ji považují za vzor lásky ženy k muži a mateřské lásky a péče. S láskou pečuje o domov svého muže a celé rodiny. Obracejí se na ni dívky, toužící se rychle vdát, matky s prvorozenými dětmi s obavami že ve své roli selžou. Modlí se k ní také ženy jimž se rozpadá manželství nebo ženy které jsou na nějaký čas osamocené.
Její postava bývá zobrazována oděná do tmavě modré barvy s dítětem v náručí. Její krk zdobí náhrdelník se vsazeným růženínem.

Setkání: žádné


Gor – rytíř
Rytíř drží svou ochrannou ruku nad všemi bojovníky a válečníky Asterionu. Velké zalíbení nachází v soubojích a rytířských kláních. Ač nedostižný válečník, je velice neochotný tasit jako první nebo na někoho zaútočit. Proto také ti, co rozpoutají násilnou válku, nemohou s podporou Gora počítat.
Gor bývá zobrazován jako postava oděná do honosné zbroje načervenalé barvy, třímající meč s rukojetí vykládanou červeným jaspisem.

Setkání: válečníci se s vírou v Gora setkávají ve svých školách. Jejich sochy i modlitby k nim tvoří typickou atmosféru válečnických akademií. Sochu Gora nalezli dobrodruzi také v prvním velkém sále podzemí Trpasličí věže v tabitských vrších.


Estel – Panna
Estel je ztělesněním jara a mládí, obnovy a rozpuku sil. Na místech, kudy údajně prošla se děly zázraky. I v nejkrutější zimě se země pod jejíma nohama zazelenala, vyrůstaly a ihned rozkvetly květiny, zazněl zpěv ptáků. Pomáhá potřebným a strádajícím. Krása Estel předčí jakoukoliv krásu na Asterionu. Bývá obklopena světelnou aurou, která dokáže posílit každého, kdo se ocitne v její blízkosti. Její dotyk dokáže léčit.
Je zobrazována v bílém rouchu se smaragdově zelenými ozdobami. Její čelo zdobí stříbrná čelenka se vsazeným smaragdem. Spolu s ní bývá vždy zobrazena bílá holubice.

Setkání: žádné


Siomen – Učenec
Siomen je patronem všech výzkumů a bádání. Svým věčným bádáním je velkým vzorem theurgů a pyroforů. Je považován za uzavřeného ale nesmírně vědoucího boha. Jeho hlavním atributem je křišťálová koule, kterou používá ve chvílích, kdy se mu nedaří odhalit podstatu problému a hledá podporu při svém bádání.
Je zobrazován jako vznešený stařec se značně prošedivělým plnovousem. Jeho oděv je tvořen kombinací fialové doplněné šedou barvou. Na krku nosí přívěšek s ametystem.

Setkání: žádné


Mirtal – Můza
Mirtal je bohyní všeho umění. S její pomocí se daří básníkům snadno tvořit nové a ještě krásnější verše, sochaři mají jistou ruku při tesání kamene a hudebníci snadno nacházejí nové melodie a akordy, které zasahují lidi hluboko do jejich srdcí.
Můza bývá zobrazována oděna do oranžového šatu doplněných bílou barvou. Jejím hlavním znakem je malířská paleta a štětec.

Setkání: žádné


Mern – Kovář
Kovář je pánem všeho nerostného bohatství na Asterionu a patronem všech řemesel. Na celé Taře se někdy stává, že zahřmí, aniž by bylo vidět blesk. Lidé pak říkají, že burácejí Mernovy výhně. Na světě není zručnějšího mistra v kovářském řemesle, zdobení kovů a zpracování spojů několika částí předmětu dohromady.
Mern je zobrazován jako svalnatá postava do půl těla oblečená do oděvu oranžové a černé barvy. V ruce nejčastěji drží kladivo a někdy je součástí zobrazení i kovadlina.

Setkání: žádné


Lamius – Soudce
Lamius po smrti posuzuje zemřelé podle činů, které za svého života vykonali, a podle toho jim určuje jejich další úděl. Zabývá se také poznáním pravdy. Jeho moudrost přesahuje možnosti lidského chápání. Za nejvyšší hodnoty považuje pravdu a spravedlnost. Často bývá vyhledáván ostatními bohy jako rádce pro svou schopnost vidění do budoucna a pro dokonalou znalost minulosti.
Lamius je zobrazován jako padesátiletý muž plný síly, bez šedin a vrásek. Oděn bývá do žlutých a šedých barev. Spona jeho šedého pláště má vsazený drahokam, citrín.

Setkání: pouze Torwel, Alexandra, Gawaen a Khetaré.


Tarfein – Lovec
Tarfein je bravurní lovec divoké zvěře, král různých bujarých oslav, večírků a hostin. Velkou vášeň má pro lov, rád je středem celé společnosti a vždy se obklopuje několika nádhernými ženami. Svou divokostí a bohémským chováním se často dostává do sporu s Bongirem a Alcaril. Z jejich výtek si však Tarfein nikdy nic nedělá. Bardi Asterionu uznávají Tarfeina za svého patrona.
Nejčastěji je zobrazován jako šarmantní mladík oblečený do honosného hnědého a červeného oblečení. Jeho opasek zdobí vsazené kameny, tygří oka.

Setkání: žádné


Finwalur – poutník
Finwalur má za úkol obcházet každoročně všechny bohy Sedmnáctky a osobně je zvát na Velké shromáždění. Slouží také jako posel bohů a roznáší mezi nimi zprávy a vzkazy. Je považován za patrona všech kteří téměř neznají domov, protože tráví většinu času na cestách – obchodníci, námořníci i dobrodruzi.
Zobrazení jej zachycují coby šedovlasého starého muže s černým plnovousem, oděného do šedého pláště. Oblečení pod pláštěm je tmavě modré. V ruce vždy drží pevnou poutnickou hůl zdobenou v poslední čtvrtině chalcedonem.

Setkání: žádné


- Popisy bohů vycházejí z textů zveřejněných v Hlavním modulu Asterionu (ALTAR, Praha 1999) autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského a Martina Bláhy -Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -