- Den buku, 3. Ovocen 860 -
       Plavba trvala velice dlouho. Kolem lodi míjely nekonečné zástupy nakloněných stromů a celá plavba se odehrávala ve stínu jejich rozložitých korun. A pak někdo vykřikl. Celá posádka byla na nohou, ačkoliv zvolaným slovům nikdo moc váhy nedával. Po kolikáte již se ozvalo to samé: "Džungle končí!" Tentokrát však výkřik předznamenal mnohé. Tara začala odkrývat své tajemství. Země, která patřila kdysi Arvedanům a později skřetům, měla poprvé ucítit dotyk lidských nohou. Zatím jen několika, ale později stále většího a většího množství. Byl čas začít kreslit mapy pro nově příchozí...


Mapa Dálav
- Mapa převzata z CD Čas Temna - 2. vydání základního modulu Asterionu -
Mapa celkového rozložení Lendoru a Tary
- Mapa převzata z CD Čas Temna - 2. vydání základního modulu Asterionu -
Mapa celé Tary
- Mapa převzata z CD Čas Temna - 2. vydání základního modulu Asterionu -
Mapa Tabitských vrchů směrem k Tabitu
- Vlastní tvorba pomocí Campaign Cartographer 3-
Plán vesnice Horní v Tabitských vrších
Podoba Horní je z roku 846
- Vlastní tvorba pomocí City Designer Pro -
Městečko Dračí Stín
Na plánu je zobrazeno městečko v takovém stavu, v jakém jej opustil Torwel se svými přáteli
- Vlastní tvorba pomocí City Designer 3 -Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -