- Den buku, 3. Ovocen 860 -
       Plavba trvala velice dlouho. Kolem lodi míjely nekonečné zástupy nakloněných stromů a celá plavba se odehrávala ve stínu jejich rozložitých korun. A pak někdo vykřikl. Celá posádka byla na nohou, ačkoliv zvolaným slovům nikdo moc váhy nedával. Po kolikáte již se ozvalo to samé: "Džungle končí!" Tentokrát však výkřik předznamenal mnohé. Tara začala odkrývat své tajemství. Země, která patřila kdysi Arvedanům a později skřetům, měla poprvé ucítit dotyk lidských nohou. Zatím jen několika, ale později stále většího a většího množství. Byl čas začít kreslit mapy pro nově příchozí...


- Následující popisy pochází ze zápisků a pozorování hobita Toma Orgalona -mir - Lendor
Sídlo na severu Almendoru, které vybudovali tři čarodějové během Eldebranské říše. Byli to Aldil (arvedan), Roen (elf) a Vieen (člověk).


lbireo - Tara Svobodná města 846
Dříve královské město, nyní svobodné město pod správou Orlích poutníků. Město bílého mramoru. Největší a nejvýznamnější sídliště na severu Tary. Rozlehlostí se blíží některým městům na Lendoru. V roce 845 zde žije přibližně 15 tisíc obyvatel. Nachází se na soutoku dvou řek - Královské řeky a Měsíční řeky. Je hlavní dopravní tepnou pro cestu do jižnějších částí Dálav. Město má trojúhelníkový půdorys na jehož obvodě probíhá obnova hradeb (na některých částech ještě vůbec nejsou). město má tři "oficiální" brány. centru města vévodí Lordův palác s hlavní dominantou - Sloní věží (původní arvedanskou stavbou). Město má několik čtvrtí - Vnitřní, Zlatá, Přístavní, Východní a Malá. V Malé čtvrti se nachází Univerzita magie. Čtvrť obývají mágové, filosofové a alchymisté a je velice tichá. Východní čtvrť se vesměs skládá z trosek bývalých domů a je sídlem žebráků, městské chudiny, přístavních dělníků a námořníků. Vnitřní čtvrť se nachází v prostoru vymezeném Zlatou promenádou, Jsou zde věhlasné bahenní lázně a mnoho řemeslnických dílen. V této části sídlí významné řemeslnické cechy. Přístavní čtvrť se rozkládá na pravém břehu Královské řeky. Největší část čtvrti zabírá přístaviště, loděnice a sklady. Je zde také řada obchodů a hostinců méně významných majitelů a kupců, kteří na své štěstí teprve čekají. Když jsme zachránili Birkana, museli jsme z Albirea uprchnout.


mfiteátr v Rilondu - Rilond
Rilond č. VII. Místo pro cca 1000 diváků, park se zelany, palmami, tropickými kapradinami. Proběhl tu koncert pouštní elfky Mbw´anny, zakončený kamenem do hlavy, který hodil jeden z Roháčů. Přítomen byl i mistr Telurian, který nezasáhl. (žluten 846)


patika v Rilondu - Rilond
Rilond č. 39. Nakupovali jsme tu bylinky, myslím, že i chlístník lékařský. (26. žluten 846)


ílá ulice - Rilond
Ulice na SV Starého Rilondu. Ulice, kterou jsme 25. žlutna 846 přišli do Rilondu. Na jejím dolním konci se nachází Mučanská vinárna, kde jsme prodali všechen náklad skřítčího nektaru.


ílé útesy - Železný potok
Výběžek západního pobřeží mezi vsí Útesy a Rilondem. Na jeho okraji stojí věž nebo maják. Jedná se o jakýsi poloostrov, na který dopadá vodopád Železného potoka. Zde jsme potkali skupinu lehkooděnců vedenou Radomírem. Pochodovali na východ do tvrze pod Železnou horou.


ezedné tůně - S od Zelanských vrchů
Mokřiny severně od Zelanských vrchů. Pocházejí odtud prý Hyassa. (846)


yty profesorů v Rilondu Rilond
Rilond č. VIII. Univerzitní koleje a zároveň byty profesorů. Někde tam zřejmě bydlí i mistr Telurian.


ech malířů map - Albireo
Zde jsem si nechal vysvětlit jaké existují mapy, které jsou vzácné a jak které vypadají. Také jsem zjistil, že Birkan je sběratelem a znalcem map. Dozvěděl jsem se tu i mnoho zajímavého o arvedanských mapách. (845)


esta za Hyassa ze Staré Štoly - Zelanské vrchy
Hyassa jsme pronásledovali od SZ brány Staré Štoly do kopců a pak podmáčených údolí. Cesta zpět nám trvala s několika trofejemi a jednou mrtvolou cca 4 hodiny.


esta ze Staré Štoly do Kwesaru - Zelanské vrchy
Je dlouhá zhruba 80 mil, což je asi 3 dny cesty pěšky s naší mulou. 20 mil od Kwesaru již střeží trpaslíci.


esta z Kwesaru do Krazu - Zelanské vrchy
Stará cesta dlážděná kamennými deskami velice dobře udržovaná trpasličími kameníky. Jsou na ní tři strážnice. Jednu jsme našli 6. žlutna 846 vyvražděnou. Od jedné k druhé jsou zhruba dva dny cesty.


itadela v Rilondu - Rilond
Rilond č. 1. Honosná kamenná stavba, kterou jsme viděli již z dálky 25. žlutna 846, když jsme od severu přicházeli k Rilondu.


ajovna v diaspoře - Rilond
Rilond č. 47. Čajovnu za zdmi diaspory provozují pouštní elfové. Vstupuje se sem brankami z náměstí. Pracuje tu An´arya a lze se tu setkat s představenou pouštních elfů Sw´ayou.


erná tvrz - Tabitské vrchy
Majitel Brian z Daerlenu. Poslední dobou je něčím posedlý. Je tu prý vojenská posádka, která ale moc nechrání. Stráži u vraz říct heslo: "Posílá nás Lulper." Heslo nám sdělil Markus z Albirea. Myslím, že v tuto dobu to pro nás není bezpečné heslo ani na tvrzi. Tísnivá atmosféra. Jen kovář vpravo v rohu je asi OK. Sloužil tu prý starý kouzelník a místo je dlouho prokleté. Nedaleko hradeb byl spatřen podivný poustevník. Tvrz leží uprostřed Tabitských vrchů. Je vystavěna ze světlého kamene. Majitelem je Brian z Daerlenu - jeden z prvních dobrodruhů, který se pustil do objevování a prozkoumávání Tary. Erbovní barvy: bílá a modrá. Tvrz je ze dvou stran obklopena příkrým a velice hlubokým srázem a ze zbývajících stran je les. Opevnění tvoří dvě nádvoří - první s hlavní vstupní věží strážící bránu, s ubytovnami pro ozbrojence, stájemi a kovárnou, druhé s hlavním palácem, ubytovnami pro služebnictvo a sklady. Po obvodu mohutných hradeb jsou rozmístěné jednotlivé hlásky. Podle Alchymisty Findura byla první tvrz na místě současné tvrze postavena na místě jakýchsi barbarských pohanských obětišť. 16. klidna 846 jsme podzemí tvrze očistili pomocí Findurova rubínu od zla. 20. plodna 846 jsme zjistili, že kovář Ares odešel do Horní a na jeho místo v tvrzi nastoupil kovář Piack. Do čela tvrze byl nově zvolen Herbert Auruan, který Orlím poutníkům není zrovna nakloněn, ale v posádce tvrze dva Orlí poutníci podle Markuse jsou.


anérie - Lendor
Království na Lendoru, odkud jsme byli jako nepohodlní vysláni na "objevnou" plavbu na jižní kontinent Tara. Vládne tam král Eranis (846).


ernhelmův vrch - Lendor???
Freska na zdi vstupní chodby Kwesaru. Trpasličího města v Zelanských vrších. Zřejmě se jedná o důležité místo během války se skřety. Zmínil se o něm Drain, vážený trpaslík z Kwesaru.


erteon
Podle toho, co se v Rilondu a okolí povídá, je Derteon bývalé arvedanské město na jihu Rychlých dun. Mluví se o velice členitém, několikapatrovém podzemí plném složitých pastí, teleportech, které mění svá místa, některé vás teleportují na různá místa. Prý je tam ukryta Derteonská setba. Což nikdo netušíme, o co se jedná. Jsou tam i obranné teleporty. Střetávají se tam zájmy lidí, skřetů i pouštních elfů. Lidé nám obvykle prorokují jistou smrt, pokud tam půjdeme. (846)


iaspora v Rilondu - Rilond
Čtvrť v JZ Rilondu obehnaná zdí s mnoha brankami, které se zavírají v osm večer. Žije tu komunita pouštních elfů. Krom studentů a některých profesorů místní univerzity tu s nimi asi nikdo moc kontakty neudržuje. Ačkoliv tento dojem může být mylný. Podle většiny místních obyvatel zřejmě způsobují zlé věci a jsou původci jakéhosi pouštního moru, která tu hojně postihuje místní obyvatelstvo.


račí stín - Torské pahorky
Vesnice ležící u Torských pahorků severně od Tabitských vrchů. Pocházel odtud hraničář Torwel, kterého jsme potkali v podzemí Černé tvrze (846). V roce 846 se do ní přestěhovali Maclaurové z vesnice Horní.


unrilean - Pobřeží Královské řeky
Přístav ležící v deltě Královské řeky, sloužící jako překladiště mezi námořními a říčními loděmi. Město je obklopeno Džunglí padlých stromů, která zde vytváří mírně nepříznivé klima pro trvalé bydlení. Městečko je často první branou zkrachovalých dobrodruhů snažících se nalézt své štěstí v hloubi Tary. Někdy je také jejich místem posledním. Často sem míří lodě z Lendoru. Ve městě se nachází chrám bohyně Dunril, lázně, které vede majitelka Sirawa a hospoda Nový Začátek, kde se schází různé existence.


va bratři - Pevnost u řeky Duren.
Patří řádu eldebranských rytířů a valkýr. Plus jedna míle území okolo. Je tu velký říční přístav s velikou hospodou Mořský vánek. V pevnosti pracuje jako kovář jistý Leofrik a foukač Brice. V době naší návštěvy tu měli zajatého hevrena z přepadové skupiny, která se potlouká kolem. (846)


žungle padlých stromů - Dunrilean
Část džungle poblíž Dunrileanu. Objevili jsme tu jakési ruiny plné pavouků o nichž se domnívám, že se nazývají Siar Saen a pak vesnici Miar, kterou nakonec zničili nemrtví. Džungle na severu Tary rozprostírající se od severního pobřeží u dolního toku Královské řeky. Je tu vlhko a velice intenzivně tu řve ptactvo.


olík v Rilondu - Rilond
Doupě neřesti a veselí. Ozývá se odtud smích a zpěv. Toto místo jsme nestihli v Rilondu prozkoumat.


ldebranská říše - Lendor
Říše sjednocených lidí a elfů na Lendoru. Dvakrát čelila invazi skřetů z jihu. Za druhé invaze již byla rozpadlá. Vztahují se k ní tři čarodějové. Na severu vybudovali sídlo Amir.


ebbeth - Džungle padlých stromů
Palác, kde jsme pátrali po dívce Adrianě, která zde zabila Karbata. Získali jsme tu knihu pro čaroděje jménem Reda. Mapy Gebbethu. Stará ruina, která kdysi možná byla arvedanskou stavbou. Vzhledem k přítomnosti Síně duší, šlo zřejmě později o sídlo nekromanta. Protože se o Gebbethu píše v Nekromantově knize a známým nekromantem byl vlastník knihy Vienn, je více než pravděpodobné, že své pokusy prováděl kdysi právě zde. Našli jsme zde Ezru/Adrianu a Karbata. Zemřel zde v boji s Ezrou její brart Sigfried. (845)


weg řeka - Zelanské vrchy
Řeka tekoucí ze Zelanských vrchů na západní pobřeží. Na cestě mezi Krazem a Rilondem jsme ji překročili. Stál tu jakýsi provizorní most. Jedná se o třetí řeku mezi Krazem a útesy s Kamenným kruhem a vesnicí Útesy. (žluten 846)


áj druidů - Varebor
Mýtina v kruhu stromů v Zelanských vrších v Jarlebském knížectví osvícená lucernami. Zřejmě ho vytvořili druidé z bratrstva Padajícího listu, které sídlilo v ruině staré arvedanské pevnosti Varebor. Hraničář Jaktup zde napadl Sašu, když zjistil, že se mu snaží číst v mysli. Naštěstí jsem je sledoval a společně jsme ho udolali. Máme podezření, že pracoval pro společnost Zelený pramen, která těžila ve velkém zelany. Háj je zničený. Přesunul se na obranu Vareboru před hlavní bránu a byl pokácen a spálen. (ovocen 846)


anzovní dům v Rilondu - Rilond
Rilond č. 14. Sídlo řemeslnických cechů. Podle mých poznámek v Rilondu soupeří hanza řemeslníků s vládnoucí obchodní gildou. (26. žlutna 846)


ospoda bezejména - Rilond
Rilond č. 34. Podle místních tahle hospoda snad ani jméno nemá. Myslím, že jsme o ní slyšeli jako o "lidovější restauraci".


ospoda U tří skřetů - Albireo
Navštívil ji Jark 3. větrnce 845. Probíhala tam rvačka, takže dostal ránu do obličeje a vycouval.


ostinec Dobré bydlo - Albireo
čp. 36 prvotřídní hostinec u Montarova mostu u Měsíční řeky, která protéká JV Albirea - Vyýchodní čtvrtí k Montarově bráně. Chudinská čtvrť.


ostinec Formanka - Rilond
Rilond č. 7. Scházejí se tu formani, dobrodruzi. Jde se k ní prý Rubenskou ulicí. Nachází se na východním okraji Rilondu. Jak zjistila Saša 27. žlutna 846, tři hobiti podezřelí z krádeže Severní hvězdy zde skutečně nocovali. Já se tam podívat nebyl.


ostinec Kir - Rilond
Rilond č. 28. Podle obsluhy Mučanské vinárny se jedná o rozporuplnou hospodu. Prý burani, kteří se chovají jako nóbl podnik. Měla by poskytovat standardní ubytování a služby.


ostinec Nový začátek - Dunrilean
Hospoda, v níž jsme jako mnohé jiné existence začali objevovat Taru. Chtěl ji zapálit Roroh, ale byl přistižen. Potkali jsme zde muže Arana, který hledal svou dceru Adrianu. Ta odešla se svým milým Karbatem do Džungle padlých stromů. Skončila v Gebbethu jako nemrtvý ghůl. Nakonec jsme v tuhém boji porazili jí i její nemrtvé přisluhovače. Bratra Sigfrieda zabila – spálila. Hospodský jmenoval Jarloch. Pracoval tu jeho nevlastní synovec Drukka (7. úmor 845)


ostinec Pekařův lok - Albireo
čp. 34 Hostinec ležící na stejné ulici jako Birkanův dům. Západně od něj. Zde jsem ho kontaktoval, abych mu vysvětlil, že mu jde o krk a pak se s ním vydal do jeho domu. MAPA Birkan sem chodil mezi pátou a šestou odpoledne.


ospoda Stará škeble - Rilond
Rilond č. 35. Hospoda, kde se prý scházejí námořníci. Leží na okraji chudinské čtvrti SZ Rilondu u řeky Ýb.


inárna U grimoáru - Rilond
Vinárna vedle univerzity. Rilond č. 46. Pracovala zde Strix po našem příchodu z pevnosti Brod, zatímco u některých členů družiny probíhal výcvik.


ostinec U Korula - Dolní Kor
Nocleh se snídaní tu 24. plodna 846 stál 2 zlaté. Pak jsme s hejsky vyrazili na západ do Staré Štoly. Slovo Korul mi nápadně připomíná slovo Krol. Ale jinak nevím, co může znamenat.


ostinec U opuštěné vdovy - Tabitská vřesoviště
Usedlost na okraji Tabitských vřesovišť, kterou vedla Juliga. Ta zmizela ze svého pokoje asi 6. větrnce 845. Myslím, že ji odnesla Zelenka blanokřídlá, kterou tam poslali Kran se Sulfanem. Juliga patřila určitě mezi agenty Orlích poutníků. V hospodě jsme zastihli již jen nepříliš bystrého mladíka jménem Zlam. V konírně zřejmě spal štolba. Podle Zlama tu prý kdysi žila žena Lorka se svou dcerou. Odtud jsme se vydali kontaktovat pomocí hesla Orlí poutníky ve vřesovištích.


ostinec U měďáku - Tabit
Hostinský Larun. Plná penze tu stojí 1zt. Mají tu i lázeň. Sevírka Melena (846).


ostinec U rozlomené sekyry - Stará Štola
Hostinský Fantuk, vdovec, dcerka Zlava, syn Siol (čerstvě dospělý). Mají tu i lázeň. Mají tu dřevěné kóje pro uschování zboží. Nechali jsme si tu povoz, zboží i mezka 27. plodna 846. V noci nás napadli Hiassa - ještěří lidé. Mám dojem, že nocleh se snídaní tu stojí 1 zt a uskladnění zboží a mezka 2 st.


ostinec U sekery - Rilond
Rilond č. 15. Zde jsme se ubytovali 25. žlutna 846. Mají tu zahradní šenk. Hostinský se jmenuje Cirk. Noc se snídaní vyšla jednu osobu na 2 zl. Jeden den hlídání muly 5 st. Po večeři jsme si všiml tří hobitů a hned se s nimi pokusil dát do hovoru. Ačkoliv se tvářili jako obchodníci, hned mi podle jejich chování a vzhledu bylo jasné, že jsou to kolegové svobodného řemesla. Moc ochotně se nebavili a tak jsem toho nechal. Asi něco chystali. Když byla ukradena Severní hvězda, nabyl jsem dojmu, že v tom mají prsty oni.


ostinec U zlaté lžíce - Albireo
Hostinský Marobud. Zde jsme se ubytovali při našem prvním příchodu do Albirea 2. travna 845. Pomocí hesla jsme kontaktovali Markuse. Bydleli jsme zde až do našeho spěšného útěku z Albirea. Roznašeč jídla se jmenoval Belin.


ostinec v Šedé brázdě - Šedá brázda
Leží v polovině cesty mezi Starou Štolou a Kwesarem. Větší kamenný dvoupatrový dům s dvorem obehnaným kamennou zdí. Na stavbě je dobře znát, že byla vystavěna pro obranu. Nocovali jsme zde při naší "obchodní" cestě ze Staré Štoly do Kwesaru. Ze Svátku mladých srdcí na 1. žlutna 846. Hostinský se jmenuje Omar.


rám bohyně Dunrill - Dunrilean
Tento chrám stojí v Dunrileanu (845). Svatyně Dunrill stojí ve vsi Útesy na západním pobřeží cestou z Krazu do Rilondu (žluten 846).


rám Mernův - Rilond
Rilond č. 33. Chrám boha Kováře.


rám Panny - Rilond
Rilond č. 40. Kněžky z tohoto chrámu léčí ve špitálu zraněné a nemocné. Hlavně léčí jakýsi místní pouštní mor. Jedná se zřejmě o bohyni Estel.


rám Poutníka - Rilond
Rilond č. 13. Zřejmě se jedná o chrám boha Finwalura. (žluten 846)


rámová škola - Rilond
Rilond č. 37


arlebské knížectví
Vládne zde Traven Jarleb a podle informací z Brodu a Rilondu (kasíno, Telurian) tu soucit nemá místo a hlavní roli hrají peníze.


eskyně Stříbrného svitu - možná Kwesgorn
Zobrazena na bráně do Kwesaru v Zelanských vrších pomocí drahých kamenů a drahých kovů. Myslím, že se nachází uvnitř Kwesgornu, ale taky by to mohla být jeskyně z původních trpasličích domovů. Nějak se nepamatuji, zda o tom Drain mluvil, či ne.


amenný kruh - Útesy
Kruh z kamenů 3 - 4 sáhy vysokých na travnaté pláni táhnoucí se od kupecké stezky k západnímu pobřeží v místech, kde stezka z Krazu do Rilondu konečně vystupuje ze Zelanských vrchů. SZ od kruhů vede po strmém útesu dolů na pláž pešina. Poslední tři sáhy jsou kamenné výstupky ze spod takřka neviditelné. JZ od kamenů leží na útesech vesnice Útesy, kde jsem potkal Čebetku. Od roku 844 zde leželo prokletí, které způsobilo zavraždění Asnara alchymistou Uglafem. S požehnáním bohyně Dunrill se nám podařilo Uglafa během 15. - 18. žlutna 846 usvědčit a zabít. Prokletí spočívalo v tom, že při rudém západu slunce, každý kdo se dostal mezi kameny, byl zabit jakýmisi bílými hroty nebo záblesky, které ho probodali. Když byly Asnarovy ostatky zkropeny Uglafovou krví, prokletí skončilo. V hrobě tu leží jeho milovaná Heana spolu s ním. Na hrobě rostou umrlčí květy.


asíno v Brodu - Západní Dálavy
Veliký sál s mnoha hráčskými stoly a barovým pultem. Protože Urozený sněm zakázal hazard v Rilondu na jeho území, které sahá jen 5 mil kolem Rilondu, v Brodu se vesele může hazardovat.


lášter Učence - Rilond
Rilond č. 38. Stavba s bohatě zdobenou branou a štíhlou věží na boku. Zřejmě se jedná o kláštěr boha Siomena.


or
Město na JZ od Albirea. Některé zboží je tu zakázáno. Dělí se na Dolní Kor, kde jsou tržnice (se obchoduje se tu také se zeleninou), Střední Kor, což je snobská část Koru a Horní Kor, o kterém toho moc nevím. Podle dostupných informací tu probíhají cechovní boje. Z banky zde lze vybrat Albirejské peníze. Jedná se tedy zřejmě o Svobodné město. (24. plodna 846)


rálovská řeka - Severní Tara
Řeka vytékající do moře na severu Tary v Dunrileanu. Pramení kdesi na jihu Tary. Protéká Korem, Tichou, Vřesovým údolím, Albireem, dělí od sebe Tabitský les a les luny. Skrz Torské pahorky, džungly padlých stromu, Dunrilean až do moře. Plavili jsme se po ní proti proudu na jih do Albirea na začátku našich dobrodružství.


rvavá řeka - Pláň vlků
Řeka přetínající brodem cestu mezi Korem a Starou Štolou. Všude kolem jsou vlčí pláně. 8 km za brodem (2 hodiny cesty) 26. plodna 846 jsme nalezli vůz s napadenými obchodníky. Gregorym, Peterem a Henrym.


rvavé pláně - Lendor
Zde se odehrála druhá bitva se skřety na Lendoru. Zde byli naposledy spatřeni všichni tři ze tří čarodějů.


ukaččí hnízdo - Albireo
Jedná se o podnik v Albireu, kde jsme měli hledat Birkana. Podle Šakala jsme ho měli zabít, ale vzhledem k informacím od Markuse, jsme Birkana zachránili a umožnili mu odcestovat z Albirea.


wesar - Zelanské vrchy
Rozestavěné trpasličí město západně od Staré Štoly v Zelanských vrších.(846) Cesta k němu vede údolím Šedá brázda, které je plné lapků, takže není radno tudy jet bez ozbrojeného doprovodu. Po cestě jsou čtyři strážnice a v polovině hostinec. Město je vlastně provrtaná hora plná okýnek. Vstupní kamenná brána nese symbol jakési jeskyně s krápníky ze zlata a stříbra. Zvláštní je, že se ta brána zasunuje do stěn hory. Vedle Kwesaru se nachází Ledové jezero. Trpaslíci, hlavně ti mladí, nemají problém jednat s hobity a lidmi. Zatímco odpadlé trpaslíky ignorují, na elfy někteří dovolují svým dětem plivat. Pouze staří trpaslíci elfy jakžtakž respektují. Veškeré jednání jsem proto raději vedl já, protože s hobity si trpaslíci klidně i připijí místním pivem. Za vstupní branou vede široká chodba plná ornamentů, symbolizujících zřejmě významné činy a osoby z jakési války. V případě proražení brány lze podle Draina zasunovat do štěrbin ve stěnách fošny z dřeva zelanů upravené tak, že jsou pevné jak kámen. Chodba ústí do velkého sálu se středovým sloupem a ochozem. Je tu vlevo Snoriho hospoda, kde jsme se ubytovali (2. žluten 846), dále stáje pro povozy a zvířata, obchody a skladiště zbrojí, zbraní a zásob. Viděli jsme i několik lidí s povozem. Do další části hory, které říkají Kwesgorn vede další veliká zdobená brána. Pro netrpaslíky uzavřena. Sluj osvětluje bíle zářící kupole u stropu. Zřejmě magická.


wesgorn - Zelanské vrchy
Trpasličí název kopce, v němž budují své město Kwesar. (2. žlutna 846) Ze vstupního náměstí uvnitř lze projít do skladišť, stájí a kovárny. Na ochozu je Snoriho hospoda pro pocestné, kde se dá i přenocovat.


ázně v Rilondu - Rilond
Rilond č. 16. Tyto lázně mají dvě oddělení. Vlevo dostanete ručník, tam jsem šel já a Saša. Vpravo jdete zcela "bez", tam šel Drunkwan. Před vstupem jsme potkali podezřelého, do pláště zabaleného člověka, od kterého se Drunkwan dozvěděl, že je členem tajné služby. Trpaslík se ho samozřejmě zeptal na densarské konopí a postava rychle vyklidila "pole" směrem k Ďolíku. Mohl to být místní podivín, ale tajná služba určitě ne. Po koupeli a masážích jsme se cítili více odpočinutí. Lépe a rychleji se nám hojila zranění. 4 st zde stojí koupele a 4 st masáže.


edové jezero - Zelanské vrchy
Leží západně za Kwesarem, městem trpaslíků. Říká se, že zkratku kolem jezera na západní pobřeží zatím nikdo neobjevil.


esnice - Vesnice na okraji zelanských vrchů v Jarlebském knížectví.
Intenzivně se tu těží zelany. Vzhledem k intenzivní těžvbě zelanů tu dochází ke konfliktům s druidy. Zatím však nedošlo k žádným násilnostem nebo ztrátě na životech. (846)


arangorská vrchovina a skaliska
Viděli jsme je nedaleko pnout se nad Džunglí padlých stromů při naší cestě proti proudu Královské řeky 20. úmora 845, když jsme se probrali po vpádu Moskytů na břehu slepého ramene řeky.


agická univerzita - Albireo
Během našeho pobytu v Albireu (846) ji navštívila Strix.


arkraběcí palác - Rilond
Rilond č. 4.


iar - Džungle padlých stromů
Vesnice tvořená dřevěnými sruby sužována nájezdy nemrtvých. Ztráceli se tam lidé. Zde se k nám při cestě do Gebbethu přidal Sigfried. Starosta Taran. Vesnice byla kompletně zničena nemrtvými po našem příchodu z Gebbethu.


incovna Svobodných měst - Tabit
Dvoupatrový honosný dům do tvaru L v Tabitu. Opodál stojí jednopatrová budouva radnice.


lžná - S nad Rilondem
Říčka na cestě od Krazu do Rilondu. Mezi Železným potokem a Stinnou. Došli jsme k ní 24. žlutna 846. Vede přes ní trochu zchátralý, ale stále pevný most. Je tu rozcestník. Jih - Rilond 40 mil, Sever - Kraz 275 mil, SZ - Vesnice 40 mil.


ořský vánek
Veliká a prostorná krčma v přístavu u pevnosti Dva bratři na řece Duren jižně od Rilondu. Je tu spousta lavic a stolů připevněných k zemi. Nálevní pulty z obou stran. Soukromá místnost pro soukromé obchody, hromadná ubytovna. Hostinský Valen má rád zvířata a pověděl nám, že dobrodruhové táhnou i do Údolí drahokamů, kdezi za západním koncem pouště. Šichta v přístavu končí obvykle v šest hodin večer. Oběd tu stál 2 stříbrné a mají tu i bílé víno Písečné bílé. (846)


učanská vinárna - Rilond
Rilond č. 6. Noblesní vinárna pro horní vrstvy obyvatel ve Starém Rilondu. Zde jsme se poprvé zastavili a prodali všechen skřítčí nektar za 125 zl. Na dně sklenic tu mají polodrahokamy. Venku jsou stolečky ze zdobeného dřeva. Prostě snobský podnik. A podávají naprosto úžasné Mučanské víno.


ámořní akademie - Rilond
Rilond č. 12


ejistá - JZ od Albirea
Řeka na JZ od osady Tichá na cestě mezi Vřesovým údolím a Korem vlévající se do Královské řeky. Přenocovali jsme na mostě přes ní 23. plodna 846 během „obchodní“ cesty do Koru. A potkali zde dva přátele obchodníky Wiliama a Francise cestující rovněž do Koru.


ový Amir - Severní Tara/Dálavy
Město ležící severně od Albirea. SZ od Torských pahorků na řece Rubis. Patří k Almendorským državám. Tedy protivníkům Svobodných měst. Velí mu guvernér Engolty. (846)


ázky - Západní Dálavy
Osada ležící západně od pevnosti Brod po proudu řeky Ýb.


astvina
Vesnice na severu Jarlebského knížectví. Jižně od vesnice Plaňky. Prý tu dělají místní pivo.


elsův dům - Albireo
Místní alchymistická dílny, kterou navštívil Drunkwan během našeho prvního pobytu v Albireu.


enzion Dobré bydlo - Albireo
Albireo. Zřejmě se v něm byl podívat Jark během našeho prvního pobytu v Albireu. Prý tam mají nóbl způsoby a ceny. (845)


enzion U Modrého stínu - Albireo
Žena Mera zde vyrábí speciální modrou látku. Pruh kolem pasu z ní měl například Šakal, Alvin či někteří z bardů bardské akademie.


enzion U slona - Albireo
čp. 37. Má dvě patra. myslím, že sem chodil obědvat Birkan, když jsme ho sledovali. Nóbl podnik. Majitelka Ziamar. (845)


evnost Brod - Západní Dálavy
SZ od Rilondu stojí tato pevnost Orlích poutníků. kteří nám mohou pomoci, pokud budeme při své "obchodní" výpravě do Rilondu potřebovat. Pevnost se nachází v Čerevských državách a vládne jí místodržící Licie /36 let/ (846). Původně pevnost patřila eldebrantským rytířům. Nyní připadla Talovi Čerevovi. Pevnost kontroluje přístav na řece Yb. Pevnost obsahuje skromnou posádku. Jsou tu k dispozici prostory pro ubytování cestovatelů. Mají tu hospodu a dokonce i pořádné kasíno. Mám dojem, že ve většině Dálav není hazard zrovna legální. Je to tu podivné. Každopádně tu nejsme na území Svobodných měst. (úmor 846). Z Brodu do Rilondu je to asi 12,5 km.


láně děsu - Lendor
Pláně na Lendoru, kde se setkala armáda nemrtvých vedená Viennem (jeden ze tří čarodějů) a spojených vojsk lidí a skřetů. Spojenci zvítězili.


laňky
Vesnice v jarlebském knížectví. Místní hospodský se jmenuje Kelen. Kolem vesnice roste dost křovin a dokonce i stromy. Prý je to dílo druidů, kteří tu kdysi byli.


rastará věž - Tabitské vrchy
Ruiny věže dávných trpaslíků, kteří museli být vynikající kovotepci a stavitelé. Ukrývají se tam goblini a kněz nebo šaman bohyně Inaky Urtumba, kteří unesli Vanesu. Věž se nachází SV od vesnice Horní. V prvním podzemním patře stojí socha nějakého boha ve zbroji, zřejmě Gora. Moc o něm nevím. V dalších místnostech jsou parní výtahy kamsi dolů. Urtumbu jsme porazili a Vanesu zachránili v klidnu 846. Díky dvěma štolám v podzemí věže si myslím, že příliv goblinů jen tak neopadne.


rvní duny - JZ od Rilondu
Rozcestí na okraji pouště JZ od Rilondu. Kopeček, posezení pro poutníky, malá oáza, a arwedanskými ruinami. Když jsme tu stáli, měli jsme pocit, že všechno dobře dopadne, neztratíme se. Na jih je cesta do Čerevska, SZ pevnost Brod, kde podle Markuse sídlí místodržící Licie, který nám může pomoct, pokud bude třeba. Sem jsme sledovali tři hobity podezřelé z krádeže Severní hvězdy. (28. žluten 846).


ilond - Západní Dálavy
Město postavené na soutoku řek Jižní Duren a Ýb. Na JZ je vybudováno umělé jezero s ostrůvkem, kde stojí univerzitní a alchymistické laboratoře. Vzhledem k probíhajícím experimentům musely být stavby již několikrát zcela nově vybudovány. Magie se tu prý chová jinak, než je obvyklé. J a JZ od Rilondu navazuje poušť Rychlé duny (Mar Nub). JZ část města obývají pouštní elfové v tzv. diaspoře, což je čtvrť obehnaná zdí s brankami. Dále je tu významná univerzita, kterou vede mistr Telurian. Starý Rilond je čtvrtí honosných domků a krámků se šperky a starožitnostmi. Právě zde se nachází jeden z nejhonosnějších podniků, který jsme potkali. Mučanská vinárna.


ilondská radnice - Rilond
Rilond č. 26


ilondský soud - Rilond
Rilond č. 5. Před ním se prý nachází radniční náměstí s trhy.


ilondská univerzita - Rilond
Rilond č. 45. Vede ji mistr Telurian a skládá se z komplexu více budov. (žluten 846). Jak jsem pochopil, má i knihovnu a muzeum.


iodenova brána - Albireo
Místní severní brána, kde jsme vystoupili z trosek moskytí lodi a vydali se za správcem Sandorem.


ychlé duny - Západní Dálavy
Jinak zvané Mar´Nub. Žijí tam zřejmě pouštní elfové. Nachází se v Západních Dálavách, které vlastní (27. ploden 846) Danérie. Tedy říše, odkud pocházíme my.


ytnov
Vesnice jižně od pevnosti Dva bratři. Zůstali jsme v místním cestovním hostinci na noc. 2 stříbrné za noc. DOzvěděli jsme se zde, že Danérie osvobozuje na 12 let od daní všechny, kdo se zde v jejích državách rozhodnou usadit. Také tu občas projdou uprchlíci z Jarlebského knížectví, ale díky rozsáhlé síti špehů jsou dopadeni. Buď zneškodněni nebo odvlečeni zpět. (846)


íční přístav - Rilond
Rilond č. 24. Nachází se na jihu Rilondu na řece Duren. Myslím, že tam zval Drunkwana trpaslík Fias, že se tam dá najít práce. (žluten 846)


ial Saen - Džungle padlých stromů
Stavba na pahorku v Džungli padlých stromu (8. úmora 845). Narazili jsme tu na několik pastí, několik obřích pavouků a truhlu s cennostmi. Zřejmě to bylo doupě nějakých lapků či pirátů, o kterých se mluvilo v Dunrileanu.


ídlo Malířů map - Albireo
čp. 4. Myslím, že je to ten dům, kde mi ukazovali velice vzácnou Arwedanskou mapu. Mapa Dálavy pravděpodobně nalezena v ruinách Arvedanských. Dolní část úmyslně odtržena.


intar - Jižní Dálavy
Město ležící kdesi na jihu. Podle mapy na pláních u Bílých vodopádů Královské řeky. Podle mých poznámek odtud pocházejí Kharovi noční stíny.


íň duší - Gebbeth
Místo, kde byla Karbatem změněna Adriana na Ezru - ghůla. Chtěl ji mít povolnou, ale nějak se mu to nevydařilo. Soustava dvou místností. Síně duší a Projekční síně. V jedné byly kamenné, v druhé křišťálové sochy. Pomocí Kamenů moci a postupu z Nekromantovy knihy zde Vienn a později Karbat (841 - 845) vytvářeli poslušné nemrtvé kostlivce, zombie, ghůly. Vnemrtvého prý mohl být proměněn i živý tvor.Oživili jsme zde po porážce Ezry Karbata, aby nám prozradil, kam ukryl knihu, kterou po nás chtěl v Dunrileanu Reda.


invarské knížectví
Nejjižnější výspa lidí v Západních Dálavách. V současnosti sem proudí nižší šlechta se svými vojáky a knížectví se opevňuje. Povídačky o pohybu skřetů na jihu asi nejsou tak úplně liché.


noriho hospoda - Kwesar
Hospoda vlevo od hlavního vchodu v Kwesaru. Bylo nám doporučeno, že zde snad ubytují elfa i odpadlíka. Snori s tím měl docela problémy, ale Drain to zachránil. Ubytování tu stojí 1 zlaťák za noc. Bez jídla. Místnost osvětlují lampičky. Stoly i lavice jsou vytesány z kamene, takže s nimi nelze pohybovat. (žluten 846)


křetí tvrz - Stará Štola
Nachází se SZ od hradeb Staré Štoly. Je pobořená, zarostlá, neobývaná. Jako pozůstatek z dob, kdy tu vládli hordy skřetů a tato pevnost byla opěrným bodem k výpadům na sever Tary. Vojska Východního království však skřety před lety porazila a pevnost byla poničena.


loní věž - Albireo
Nejvyšší věž Albirea. Moc poznámek o ní nemám. Myslím, že byla součástí paláce Lorda Firuna (845).


tará Štola - Pláň vlků / Zelanské vrchy
Městečko, kam jsme dorazili z Koru přes Vlčí pláně na cestě do Rilondu 27. plodna 846. Opevnění: Dřevěná palisáda, vodní příkop plný dravých ryb. Podle mých poznámek je za městečkem na SZ zbytek skřetí tvrze. Radnice je jednopatrová budova, kamenná stojící u hlavní ulice nedaleko tržiště. Hlídá ji stráž. Velitel stráže se jmenuje Buklan. V plodnu 846 mělo městečko asi 1400 obyvatel.


tinná - S od Rilondu
Říčka ležící mezi Mlžnou a Rilondem na cestě z Krazu do Rilondu. Přešli jsme ji 24. žlutna 846 cestou do Rilondu.


trážnice v Rilondu - Rilond
Rilond č. 36. Zde jsme nahlásili večer 26. žlutna 846 bitku s Roháči v amfiteátru. Bylo znát, že pokud jde o pouštní elfy, vojákům se moc do vyšetřování nechtělo. Přeptal jsem se na jméno jejich nadřízeného a to je trochu popohnalo. Je to nějaký Still.


tudentské koleje v Rilondu - Rilond
Rilond č. 40. Univerzitní koleje. Ačkoliv mám dojem, že trochu stranou od univerzity.


edá brázda - Zelanské vrchy
Údolí mezi Starou Štolou a Kwesarem. Prý velice nebezpečná cesta plná lapků a dříve se zde prý vyskytovali i skřeti ze severu. Po cestě jsou čtyři strážnice se stálou posádkou a uprostřed stojí hostinec. 30. plodna až 2. žlutna 846 jsme tudy s trpaslíky a stráží ze Staré Štoly cestovali do Kwesaru. Kolem stezky je prý dost starých prokletých arwedanských ruin. Byl jsem varován před jejich průzkumem, protože se jim prý vyhýbají i lapkové. Cesta ze Staré Brázdy do Kwesaru je dlouhá 80 km a trvá asi tři dny. Strážnice jsou postaveny po 15ti km a 20 km od Kwesaru již hlídají trpasličí hlídky.


pitál v Rilondu - Rilond
Rilond č. 41. Pokud se nepletu, tak toto je ono místo, kam jsme přenesli Mbw´annu a dva Roháče z amfiteátru. Léčí zde kněžky Panny. Ošetřily i Sašu.


títov
Sídlo Travena Jarleba. Hlavy Jarlebského knížectví. Nachází se na JZ od vesnice Lesnice a V od Strážné.


vitorka
Osada mezi Pastvinou a Štítovem v Jarlebském knížectví. Je tu vojenská posádka, kupecná stanice a kovárna, rozpadlý, zřejmě arvedanský, amfiteátr směrem k řece, který je oplocený a chovají v něm prasata. Nejsou tu skoro žádné stromy. (846)


abit
Je tu mincovna na náměstí. Starosta Sámo. Hostinec U měďáku. Někteří z nás se tu vycvičili a jiní si vydělávali na živobytí. Důležité místo Dálav. Město leží na západ od Albirea. Pro celou tabitskou oblast má zásadní význam díky zdejší mincovně, umístěné na náměstí. V roce 846 město obývalo přibližně 1900 obyvatel. Obvod města tvoří asi třímetrové kamenné hradby. město má tři vstupní brány. Z kamene je vystavěna i naprostá většina zdejších domů. Kromě mincovny jsou všechny domy jednopatrové. ve městě je známá hospoda U Měďáku, poskytující jak stravu, tak ubytování. Městu vládne starosta Sámo a působí zde Adaslavova družina, jejímž úkolem je pronásledování zejména těch, kteří padělají v černých mincovnách mince.


abitský les - Albireo
Místy žijí lupiči; Žijí tu Albirejští lesníci; z nichž známe dva. Malena a Edina. (Edina zabil Trigon). Listnatý les; občas se tu objevuje velice nebezpečný Trigon.


abitské vrchy - Tabitské vrchy
Podivný hvozd, kde se nedá kloudně spát. Pocit, že nás stále někdo sleduje a podivná mlha kolem. Jezdí tu podivní černí jezdci. Jednalo se o prokleté rytíře z Černé tvrze. Tísnivá atmosféra; žije tu málo zvířat - mamba zelená;Jsou tu goblini s oštěpy. Jakoby nás tu pozoroval podivný kámen kus od cesty v lese. V noci se tu kolem hlavy ozývají hlasy: "Krev, krev.." Stále zelené stromy, smrky, borovice a podloží lesa hustě porůstají kapradiny.


ichá - JZ od Albirea


Osada s přístavem na Královské řece při cestě na JZ z Vřesového údolí směrem ke Koru a dále pak Staré Štole. Spousta komárů. Dále jsou nebezpečné vlčí pláně plné vlků. Mají tu hospodu, ale již si nepamatuji její jméno.


orské pahorky - Torské pahorky
Leží severně od Tabitských vrchů. Zatím vím, že na jejich východní straně leží vesnice Dračí stín, odkud pocházel Torwell a mezi klidnem a plodnem 846 se tam přestěhovali barbaři Maclaurové z vesnice Horní v Tabitských vrších. Prý tu žije velký jelen Tor desetirohý.


ržiště u přístavů - Rilond
Rilond č. 31. Toto tržiště sousedí s přístavem na severu Rilondu u řeky Ýb. Leží kousek nad tržištěm v centru Rilondu.


ržiště v Rilondu - Rilond
Rilond č. 27. Tržiště v centru Rilondu. Asi největší tržiště v tomto městě. Nějak nebyl čas ho prozkoumat. Leží kousek pod tržištěm k přístavům.


ři kameny - Tabitská vřesoviště
Místo na okraji Tabitských vřesovišť, kam nás zavedl Zlam 9. větrnce 845.


upá homole - Tabitská vřesoviště
Skála na západ od Třech kamenů. Místo kdesi na okraji tabitských vřesovišť, kde jsme podle Zlama měli rozsvítit lucernu, pro kontakt s Orlími poutníky. Poblíž jsme našli mrtvolu Orlího poutníka a v jeho vyžrané břišní dutině svíjící se bílou larvu Zelenky blanokřídlé. Dále jsme v okolí našli podmáčenou chatrč a další dvě mrtvoly Orlích poutníků. Jednu rovněž s vyžraným, ale prázdným břichem. (845)


mělé jezero - Rilond
Jezero uměle vybudované na SZ okraji Rilondu. Uprostřed je prý ostrov s alchymistickými a univerzitními laboratořemi, které museli být po magických a alchymistických pokusech již několikrát znovu vybudovány. Magie se prý zde chová zcela neobvykle. (Cirk).


mrlčí dub - Tabitská vřesoviště
Místo v Tabitských vřesovištích, kde jsme podle Lorky měli zapálit lucernu, pokud jsme se chtěli dozvědět víc o smrti Orlích poutníků. Osamělý strom, na kterém visela čtyři vysušená lidská těla. Půda kolem byla dost nejistá. Pokusili jsme se ho pokácet, ale dřevo bylo velice tvrdé. Navíc nás tu napadlo podobné stvoření, o němž jsem se později dozvěděl, že se muříká Mokřan. Světlo hlídky věže nás dovedlo pod věž, kde Kran se Sulfanem spřádali své plány. (845)


niverzitní kapitula - Rilond
Rilond č. 42. Myslím, že právě sem jsme šli navštívit mistra Teluriana během našeho prvního pobytu v Rilondu. (žluten 846).


niverzitní knihovna - Rilond
Rilond č. 43. Budova sousedící s univerzitní kapitulou. Pokud se nepletu, tak odtud byl ukraden artefakt Severní hvězda. Mohlo by zde být také uloženo Proroctví pouštních elfů, pokud není uloženo na jiném chráněnějším místě. (žluten 846).


niverzitní náměstí - Rilond
Rilond č. XI. Z tohoto náměstí se dá vstupovat do objektů univerzity a na V do diaspory. Přešli jsme ho během žlutna 846 několikrát.


dolí drahokamů
Zřejmě místo někde v horách na západ od pouště Rychlé duny. Pověděl nám o něm hospodský Valen v přístavní krčmě u pevnosti Dva bratři (846).


tesy
Vesnice na skalnatém pobřeží poblíž cesty ze Zelanských vrchů do Rilondu. V místech, kde pravá strana stezky opouští vrchy a otvírá se travnatá pláň až k pobřežním útesům, stojí kamenný kruh a na JZ od něj leží tato vesnice. 15. žlutna 846 jsme se sem dostali a řešili záhadné úmrtí posla mezi kameny. Alchymista Uglaf nás do vesnice odvedl a my po několika dnech zjistili, že si zahrává s nekromancií. Odhalili jsme dva roky starou vraždu mladého Asnara. Bohužel jsme Uglafa dostihli až po té, co zabil dívku Heanu. Bydlí tu mimo jiné kořenář Alesandro se svou ženou Zulwanou, dva trpaslíci Erdik a Asin, kteří tu vyrábějí pivo, jež prodávají karavanám a rostou tu nejkrásnější kvítka na světě. Odjeli jsme směrem do Rilondu 19. žlutna 846. Mají tu svatyni Dunrill.


arebor - Zelanské vrchy
Stará arvedanská pevnost v nitru Zelanských vrchů. Asi dvacet mil východně od vesnice Lesnice v Jarlebském knížectví. Skrývalo se tu bratrstvo Padajícího listu, když se snažilo zastavit těžbu zelanů v knížectví. Traven Jarleb sem poslal trestnou výpravu. Bratrstvo pevnost hájilo a zřejmě do jednoho padlo. V podzemí severní věže se nacházejí dvě pozoruhodné nad sebou postavené kruhové místnosti. V té spodní jsme spatřili kostru draka. Zřejmě jednoho z drakolidí. Při marné obraně pevnosti byla kostra zcela zničena útočníky. (ovocen 846)


esnice Horní - Tabitské vrchy
Někdo na místní útočí. Byli to goblini. Odděleně tu žijí Maclaurové. Rádi pijí silné pití. Kovář Pijack nás zrovna moc nemusí. Žije tu cca 90 obyvatel. Je tvořena návsí s kovárnou, vzdáleným kostelem a bokem skromnějším kruhem domků, kde žijí barbaři Maclaurové. Hlavním zdrojem obživy je dřevo. Párkrát do roka se vypravuje obchodní karavana do Tabitu. Horní spadá pod léno Černé tvrze, která leží 4 míle na SZ. Po očištění Černé tvrze měla vesnice cca 82 obyvatel. Piack se přestěhoval do tvrze a na jeho místo nastoupil v roce 846 jeho bratr Ares z tvrze. Maclaurové se odstěhovali do vesnice Dračí stín na západě Torských pahorků (severně od Tabitských vrchů).


inárna U kočiček - Rilond
Rilond č. 18. Nachází se v Ďolíku, takže to bude zřejmě velice "veselé a hravé" místo.


lčí hůrka - Pláň vlků
Osada, která se prý nachází uprostřed pláně vlků jižně od Staré Štoly. Podle hobitů obchodníků Pedra a Lukase z hostince U rozlomené sekyry není jednoduché se do osady dostat a její obyvatelé jsou prý rovněž podivní.


řesové údolí - JZ od Albirea
Leží na cestě vedoucí na JZ od Albirea. Jsou zde postaveny chrámy Sedmnáctky (bohů), k nimž vede 17 cest. V jeho středu je kruhové náměstí vydlážděné mramorem. Všude se vznáší vůně vřesovcových keřů. V ulici k Finwalurovu chrámu ubytovávají zdarma a zřejmě bezpečně poutníky.


latá promenáda - Albireo
Jedna z nejhonosnějších částí Albirea. (845)


latnictví Siváček a syn - Střední Kor
Zlatnictví ve snobské části Koru. Směnil jsem zde peníze za rubíny, které se daleko lépe přenášejí. Majitelem je hobit Oris Siváček. Dle názvu firmy má syna. (846)


elezná hora - S od Rilondu
U mostu Železného potoka směrem na východ do Zelanských vrchů vede proti proudu potoka cesta do tvrze pod touto horou. Víc o ní zatím nevím. Dle názvu by se tam mohla těžit železná ruda.


elezný potok - S od Rilondu
Na cestě z Útesů do Rilondu. Před Mlžnou. Potkali jsme tu skupinu lehkooděnců vedenou Radomírem, která mířila na východ do tvrze pod Železnou horou. Sám potok na západě padá co by vodopád na Bílé útesy, kde stojí jakýsi maják. (23. žlutna 846)

Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -