- Den buku, 3. Ovocen 860 -
       Shrbená postava v roztrhaném plášti se ploužila rozmoklou ulicí. V patách ji následoval barbar v blyštivé zbroji s šátkem přes oči. Jedna ruka nepřítomně kreslila ve vzduchu ledabylé tvary, jakoby dirigovala neexistující orchestr. Druhá ruka však nenápadně, ale pevně, tiskla jílec meče, který nenápadně vykukoval zpod šedivého pláště. Nikdo tenkrát netušil, co se od těch dvou dalo čekat. A to byl začátek konce...


- Následující popisy pochází ze zápisků a pozorování hobita Toma Orgalona -daslav - Tabit
Velitel vojáků z Tabitu. Zřejmě místní hrdina. Sveřepý muž oblečený do kroužkové zbroje s bílým přehozem a s vyšitým stříbrným lvem na zeleném poli. Jeho tvář zdobíšedivějící bradka. Vedl jednotku s jejíž pomocí jsme dobili věž ve vřesovištích a zabili Krana se Sulfanem. Má na tváři zranění od hvězdice. Rázný, odvážný a rozhodný člověk. Pátrá zejména po padělatelích mincí, které se razí v Tabitské mincovně. Jeho poplácání po rameni patří k jedněm z významných poct, které lze v Tabitu (845 - 846) obdržet.


driana - Gebbeth
Dcera opilce Arana, sestra Sigfrieda. Odešla s Karbatem do Džungle padlých stromů. Zatímco on ji miloval, ona chtěla jeho Nekromantovu knihu. Nakonec ji omráčil a udělal z ní v Gebbethu v Síni duší nemrtvou - ghůla. Podmanila si Karbatovi nemrtvé a zabila jako ghůl Ezra jak Karbata, tak později svého bratra Sigfrieda, který v souboji s ní uhořel. Po urputném boji s jejími poddanými nemrtvými jsme ji zabili. (845)


chaj - Stará Štola
Starosta Staré Štoly v plodnu 846. Během naší návštěvy byl zrovna mimo město.


chryn - Tabitské vrchy
Kněz žijících ve vesnici Horní v Tabitských vrších. Uznává bohyni Mauril. V době našeho příchodu (846) žil v Horní již 10 let. Nocovali jsme u něho po příchodu do vesnice. MAPA Zabil ho Urtumba, což je zřejmě kněz bohyně Inaky. Achryn byl pohřben na severovýchodě vesnice Horní u ruin věže.


ldil - Lendor
Arwedan. Jeden ze tří čarodějů, kteří vedli armády proti skřetům ve válce se skřety na Lendoru. Další byli Roen - elf a Vieen - člověk. Po první porážce skřetů postavili na severu Lendoru město Amir, kde bádali tak usilovně, že si nevšimli druhého vpádu skřetů. Naposledy byl spatřen s Roenem v bitvě na Krvavých pláních.


lesandro - Útesy
Kořenář z vesnice Útesy. Sbíral byliny a řasy. Snažil se oddělit jed a léčivou složku z bobulí Pihovatky. Zatím neúspěšně (žluten 846). Chodil na pláně nad ves sbírat byliny. Jeho žena se jmenovala Zulvana. Poznal rostlinu Umrlčí květy.


lfar - Tabitské vrchy
Strážce v poustevnickém sídle západně za řekou od Černé tvrze. Málo zručný. Zřejmě padl při obraně sídla před černými rytíři 16. klidna 846.


lia - Horní
Kratší hnědé vlasy. Žena Tepeka Maclaura z vesnice Horní v Tabitských vrších, která bránila jejich obydlí před vesničany vedenými kovářem Piackem. Tichá a nenápadná.


lvin - Albireo
Učeň z Bardské univerzity. Měl kolem pasu ovázán pás z výrazné vzácné modré látky. Stejné, jakou nosil Šakal. Dozvěděli jsme se od něj, že ji sehnal na Malé tržnici. A že ji nosí také několik bardů z bardské akademie.


n´aria - Rilond
Pouštní elfka obsluhující nás v čajovně pouštních elfů v diaspoře v Rilondu. Myslím, že s ní Saša řešila svou intawu. Uschovali jsme si u elfů mezka a vůz.


. ran - Dunrilean
Opilec, který v hospodě Nový začátek v Dunrileanu hledal svoji dceru Adrianu, která mu utekla s Karbatem do Džungle padlých stromů. (7. úmora 845) Po návratu z Gebbethu nám zajistil cestu lodí Liven po Královské řece do vnitrozemí.


res - Tabitské vrchy
Kovář z Černé tvrze v Tabitských vrších. Asi jediný normální na tom místě. Pomohl nám uniknout do podzemí tvrze. Sdělil nám, že Brian je asi dva roky posedlý. Ares posílá poštovního holuba bratrovi Pijakovi do vesnice Horní. Po očištění Černé tvrze zůstal a jak jsme se později dozvěděli od Markuse (20. plodna 846) vystřídal v roli starosty Horní svého bratra Piacka. Zatím však příliš důvěry vesničanů nemá.


rcalimo - Varebor
Elf. Člen bratrstva Padajícího listu operujícího v Jarlebském knížectví. Velitel oddílu Hloh. Byl účasten konfliktu s družinou z Lesnice. Zraněn po boji s Rosignem. I on trpaslíka zranil. Po odchodu Hlohu do lesa se prý objevil War´ean, kterého Rosigno zabil. Arcalimo měl zřejmě dost mírových pokusů o zastavení těžby zelanů. Padl při obraně ruiny arvedanské pevnosti Varebor. Byl jedním z čtveřice elfů, kteří vysadili před lety zelany ve vesnici Plaňky. (ovocen 846)


rnarmo - Varebor
Druid, elf. Vůdce bratrstva Padajícího listu, které se snažilo mírovou cestou zastavit těžbu zelanů v Jarlebském knížectví. Dále provádělo výsadbu na místech, kde již těžba neprobíhala. Ukázal nám podzemí ruin arvedanské pevnosti varebor, kde ležela kostra drakočlověka. Upozornil nás na to, že se Traven spolčil se skřety na jihu a dodává jim zelanové dřevo na stavbu obléhacích strojů. Černé havraní vlasy, bledý obličej. Dva spletené copy po stranách, tenká čelenka. Vyřezávaná hůl z javoru. Padl při obraně Vareboru před trestnou výpravou z Lesnice. Byl jedním z čtveřice elfů, kteří vysadili před lety zelany ve vesnici Plaňky. (ovocen 846).


sin - Útesy
Spolu s Erdikem tvořil dvojici trpaslíků ve vsi Útesy, kteří vyráběli pivo a prodávali ho karavanám táhnoucím od Rilondu přes Zelanské vrchy a zpět. Přidávali do piva řasy. Oba rozcuchaní s mohutným vousem, často opilí. Po vyčištění vesnice od Uglafa a nemrtvých chlastali na oslavě s Drunkwanem , Jarkem a Sašou.


smod
Starosta osady Lesnice. Je zcela pro kácení zelanů, protože mu z toho kyne zisk. Je při tělě, nosí honosnější oblečení, na krku nosí jako amulet jakousi dřevěnou otvírací schránku. Zřejmě se jedná o jeden ze tří amuletů štěstí, které vyrobil Urkus z ostatků pouštního elfa War´eana. (846)


snar - Útesy
Mladý rybář z vesnice Útesy, kterého zlákala alchymie a alchymista Uglaf. Ten ho později zabil (844), protože miloval Asnarovu dívku Heanu. Uglaf všem napovídal, že Asnar utekl s karavanou za jinou dívkou, což Heana špatně nesla. Smrt Asnara uvalila kletbu na kamenný kruh nad vesnicí, tedy v místech, kde jsme nakonec (žluten 846) našli jeho hrob. Na hrobě mu vyrostly květy umrlčího květu, podle kterých jsme hrob našli. Kosti jsme pokropili krví Uglafa, ty se rozpadly a do hrobu jsme k němu pohřbili Heanu, kterou ubodal Uglaf, když jsme ho honili. Prokletí tím skončilo. Grona říkala, že se s Uglafem vypravil hledat ke kamennému kruhu rostlinu třešťan hadí.


strid Plavín - Dunrilean / Královská řeka
Jeden z kapitánů kogy nesoucí název Liwen. Byla to 25ti sáhová jednostěžňová loď s balistou. 19. úmora 845 jsme na ní vyrazili proti proudu Královské řeky do Albirea. Druhý kapitán byl Lugda Řečan. Pak tu bylo ještě 14 námořníků. V noci na 20. úmora 845 jsmebyli napadeni Moskyty - říčními piráty. A i přes úpornou obranu poraženi a potopeni.


tbel Maclaur - Horní
Barbar z rodu Maclaurů. Bratři Zindler, Gykory, Ertan, Oren, Tepek. Ležel u něho černými rytíři zraněný bratr Oren Maclaur.


ulin - Tabit
Sluha kouzelníka Sulfana, kterého jsme zabili ve věži uprostřed Tabitského vřesoviště. Sulfan pomáhal Kranovi v plánu zabít lorda Furuna pomocí Zelenky blanokřídlé.


elin
- Albireo
Roznašeč jídla v hospodě U zlaté lžíce v Albireu, kde jsme byli po našem příchodu ubytováni. (845)


enedict - Kor
Jeden ze tří mladých nezkušených hejsků, synů movitých rodičů z Koru, kteří se s námi vydali na cestu do Staré Štoly. Zemřel v boji s vlky dvě hodiny cesty od brodu přes Krvavou řeku směrem k Staré Štole. Bojoval přezdobeným mečem, který k ničemu nebyl. Vlk ho strhl z vozu a prokousl mu hrdlo. 26. plodna 846.


irk - Albireo
Člen městské stráže Albirea. Hlídač vstupu do kanalizace, kam jsme se vydali 3. travna 845 v 8:00 vyšetřovat zmizení vojáků. Přes slimáky jsme se dostali až ke krakatici. Vojáky jsme samozřejmě našli mrtvé v různých částech kanalizace. Když jsme vylezli ven, opět na nás čekal. (845)


irkan - Albireo
Muž jménem Šakal nás najal, abychom Birkana zabili. Birkan byl obchodník bydlící ve Vnitřní čtvrti města. Podle všeho je to spolupracovník lorda Firuna. Nakonec jsme ho zachránili a zatímco on ráno prchal z Albirea tajně lodí, my jsme prchli do Tabitského lesa. Kulatý muž s bezvlasým kolečkem na hlavě, nosil černý plášť pod pupkem přepásaný, kožené boty. Rád obědval U slona. Je fanda do map. Je velice plachý. Navečer chodil do hostince Pekařův lok. Tam jsem ho také kontaktoval. (845) Dříve prý žil v Athoru. Má mapy, které informují o pohybu Kharových a Zylových armád z Jihu. Nakonec jsme mu pomohli nalodit se tajně na loď, která ho podle jeho tvrzení měla dovézt do Koru.


orielo - Lesnice
Hobit, který pracoval ve službách Marcella, šéfa společnosti Zelený pramen na kácení zelanů v Jarlebském knížectví. Nikdi jsem se s ním osobně nesetkal. Jen jsem ho několikrát viděl zdálky. (ovocen 846)


rana - Tabitské vrchy
Jedna z žen z vesnice Horní. Její syn byl zabit v lese černými rytíři. Šel k jihovýchodu.


rian z Daerlenu - Černá tvrz
Tvrz v Tabitských vrších. člověk, dlouhé černé vlasy, stříbrná čelenka. Mám pocit, že ho něco ničí, že poslední dobou žije dvojí život, z nichž jeden je dost temný. Asi má pod palcem Černé rytíře. Jeho normální vojáci mají barvy modrou s bílou. Říká se, že je starý více než 100 let a poslední dva roky je posedlý a provozuje lidské oběti. (Tvrdí Ares). Podle Markuse patří mezi první osídlovatele Tary. Býval přímý, čestný a dobromyslný. A nyní je podle Achrina výbušný a náladový. Byl posedlý zlem pocházejícím z podzemí tvrze. Vedl Černé rytíře. Po očištění tvrze neunesl tíhu toho, co spáchal a v nestřeženém okamžiku skočil z hradeb tvrze. Pohřeb se konal 17. klidna 846. Pochován je na prvním nádvoří u skalní jehly.


rice
Foukač v kovárně pevnosti Dva bratři. Laškovala s ním Strix. Dal jí přívěsek, který byl původně určen pro jinou ženu. Původní jméno špatně ve spěchu vypiloval. (846)


ronin - Rilond
trpasličí kovář, u kterého jsem doplňoval šipky do kuše. Strix to na něj marně zkoušela. Prodal mi na odzkoušení svoji specialitu - omračující šipky. Pokud se s nimi trefím někomu do hlavy, můžu ho omráčit. Uvidíme, jak budou fungovat.


uklan - Stará Štola
Velitel městské stráže (ploden 846). Lze ho nalézt na západní strážnici u palisády. U západní brány z města. Strix na něj úspěšně seslala kouzlo hypnóza, aby nám dal zbraně, jídlo, pití torny a 60 zlatých, pokud Hyassa vystopujeme. Nechali jsme si na strážnici ve skladu zbraní naše zboží, povoz a mezka.


irk - Rilond
Hospodský z hospody U sekery. Rilond č. 15. Zde jsme byli ubytováni od 25. do 28. žluta 846. Nemá rád pouštní elfy, ostatně jako velká část zdejších obyvatel. Prodali jsme mu 76 čtvrtek sardugy za 38 zlatých. Jinak byl v pohodě. Upozornil nás na Roháče.


ebetka - Útesy
Zrzavá hobitka z vesnice Útesy. Krásné zelené oči. Milá, hodná, všem pomáhala. Živila se lezením po útesech. Sbírala ptačí vejce, lovila ptáky. Groně dodávala peří. Starala se o Heanu. Málem ji zabil alchymista Uglaf, když jsme ho pronásledovali. (17. žluten 846) Zastřelil jsem ho. Ukázala mi, kde rostou nejkrásnější květy na světě.


ejman - Stará Štola
Toto jméno zmínil velitel městské gardy Buklan ve spojení se starostou Achajem, který byl momentálně mimo město (846). "Starosta se vrátí včas, když mu nezkříží cestu Dejman." Bohužel víc o tomto jménu nevím.


olfen Munkor - Rilond
Lovec v Zelanských vrších, u kterého Saša podstoupila výcvik při našem druhém pobytu v Rilondu.(846)


rain - Kwesar
Starý šlachovitý trpasličí válečník s jizvou přes obličej. Slavný a v Kwesaru velice vážený. Na rozdíl od mladých pamatuje na události historie a více méně respektuje elfy. Setkali jsme se s ním v Snoriho hospodě v Kwesaru 2. žlutna 846, když byla naše družina napadena skupinkou mladých trpaslíků vedenou Galinem a Tibrosem..


rukka - Dunrilean
Nevlastní synovec hostinského Jarlocha z hospody Nový začátek. Vysoký 2,2 sáhu, Kuchař, roznašeč, vyhazovač. Svůj kožený hrudní plát nikdy nesundával, podle toho zaváněl. (7. úmora 845)


ulka
Stará vesničanka žijící ve vsi Lesnice v Jarlebském knížectví. Asi 60 let. Je na ní znát, že se jí místní kácení zelanů pranic nelíbí. Žije tu se svým mužem Slavkem. Mají malé políčko, hubenou kravku a koníka. Stavili jsme se u nich po příjezdu pro vodu. Nechali nás u sebe přespat. (846)


din - Tabitský les
Albirejský lesník zabit Trigonem. Přítel lesníka Malena. Potkali jsme je při našem útěku z Albirea. Nosil kamizolu a zelený plášť. (845)


dmund - Rilond
Šéf bandy, která nás přišla zmlátit, když jsme odcházeli od klenotníka. Saša ho pomocí hypnózy dokázala přesvědčit, aby svou bandu odvelel pryč. Takže na chvilku byl snad klid. Je to asi Roháč. (ovocen 846)


ngolty - Nový Amir
Guvernér v Novém Amiru pracující pro Almendor. Jeho agenti nás zřejmě sledovali, aby se přesvědčili, že jsme Birkana opravdu zabili. (846)


ranis - Danérie
Král Danérie. Narozen 745. Vlády se ujal 836. V roce 845 ještě kraloval. Dnes (846) asi také, jinak by se rozneslo, že má Danérie nového vládce.


runis
Zřejmě jeden z druidů ze Zelanských vrchů v Jarlebském knížectví. Myslím, že to je elfka. (846)


zra / Adriana - Gebbeth
Postava s dívčími rysy, šedivou kůží, divokým pohledem. Ghůl, který býval Adrianou, než ji omráčil a v Síni duší v Gebbethu na ghůla proměnil Karbat. V boji s námi zabila Sigfrieda. Nakonec jsme ji zdolali. Prohlašovala se za královnu Gebbethu. (845)


rdik - Útesy
Spolu s Asinem tvořil dvojici trpaslíků ve vsi Útesy, kteří vyráběli pivo a prodávali ho karavanám táhnoucím od Rilondu přes Zelanské vrchy a zpět. Přidávali do piva řasy. Oba rozcuchaní s mohutným vousem, často opilí. Po vyčištění vesnice od Uglafa a nemrtvých chlastali na oslavě s Drunkwanem , Jarkem a Sašou.


rtan Maclaur - Horní
Ertan Maclaur bratr Zindlera a Gykoryho nalezl nedaleko cesty u vesnice Horní několikrát zraněného bratra Orena Maclaura. V boji s Brúnakem utrpěl kyselinou poleptání pravé části obličeje, na které nosí kovovou masku od kováže Piacka (kliden 846).


antuk - Stará Štola
Hostinský v hostinci U rozlomené sekyry. Žena mu zemřela před několika měsíci náhodou při rvačce hostů s dýkou v prsou a zůstal sám s dcerkou Zlavou, která mu pomáhá v hostinci. Siol, který tam pracuje je jeho čerstvě dospělý syn. Vrátili jsme mu 200 zlatých, které mu sebrali Hyassa. Měl strach z nějakých vymahačů dluhů od Zravona překupníka. Podle jeho první reakce, když jsme přijeli do hostince, má kladný vztah k Almendoru.


aridis - Albireo
Hrabě. Z cechu klenotníků na Malé tržnici.


enwick - Varebor
Kuchař v ruině staré arvedanské pevnosti Varebor, kde se skrývalo bratrstvo Padajícího listu. Nabídl nám vývar, placky a pečeni. Drunkwan mu pomáhal vařit, Saša stahovat a porcovat zvěřinu. Padl při obraně Vareboru před výpravou Travena Jarleba z Lesnice. (ovocen 846)


ias - Rilond
Trpasličí dělník ze severního přístavu v Rilondu. Bavil se s ním Drunkwan (žluten 846)


indur - Tabitské vrchy
Alchymista, který vytvořil rubín pohlcující zlo. A sestavil rituál Uzavření. Chtěl ho použít k vyhnání zla z Černé tvrze, ale nestihl to. Půvocem Zla byla zřejmě stínová bytost.


inian Stříbrovlasá - Albireo
Známá pěvkyně z Albirea. V bardské akademii měla mít koncert s Jarodalem Pěvcem. (845)


irun - Albireo
Lord Firun je šéf Albirea a Orlí poutník. Myslím, že pro něj pracoval Birkan. Almendor ho chce zabít. Kran, patřící mezi Orlí poutníky, ho zradil a společně se Sulfanem, čarodějem z Tabitu, se ho snažili zabít. K tomuto účelu chovali Zelenky blanokřídlé ve věši uvnitř Tabitských vřesovišť.


lagt - Lesnice
Osoba velící jednotkám v Lesnici. Alespoň tak to bylo uvedeno v dopise Travena Jarleba, který poslal Asmodovi, starostovi Lesnice. Dopis jsem Asmodovi vzal, když jsem ho omráčil. Před naším odchodem z vyvražděného Vareboru jsem po vojákovi v podvlékačkách Flagtovi vzkázal, že tam na něj čekáme, ať si pro nás přijde. (ovocen 846)


rancis - Kor
Potkali jsme ho s přítelem Wiliamem, co by obchodníky jdoucí do Koru večer 23. plodna 846, když jsme nocovali na mostě přes Nejistou. Podle mě kšeftovali se zakázaným zbožím.


inron - Kwesar
Mladý trpaslík, který nechal své dvě děti plivat na elfku Strix. Usadil ho až nějaký jiný starší trpaslík, který šel kolem. (2. žluten 846)


alin - Kwesar
Původně jsem si myslel, že se jmenuje Kalin. Jeden z mladých trpaslíků, který dělal problémy v Snoriho hospodě. Zřejmě ho ostatní mladí uznávají. Usadil je až starý válečník Drain. Kumpán Galina je Tibros. (2. žluten 846)


ralin - Kwesar
Pomocník v Snoriho hospodě v Kwesaru. Syn Snoriho. Trpaslík s pečlivě spletenými a pěstěnými vousy. Doprovodil mě ustájit naši mulu a povoz. (2. žlutna 846)


eoffrey - Kor
Jeden ze tří mladých nezkušených hejsků, kteří se s námi vydali na cestu do Staré Štoly. Zabil vlka svým zdobeným mečem - šuntem, který se tou ranou rozpadl.


regory - Krvavá řeka
Ochromený obchodník nalezený 26. plodna 846 dvě hodiny od brodu Krvavé řeky směrem ke Staré Štole. Jeho přítel Peter zde byl nalezen mrtev. Ochromení vyléčila Saša. Třetí společník Henry nebyl nalezen nikde poblíž. Na jejich výpravu prý zaútočili vlci a v pozadí bylo ještě něco daleko mohutnějšího. Gregoryho napadlo něco obrovského namodralého, srazilo jej to k zemi a víc si nepamatuje. Při boji s vlky byl na jednoho strčen hejskem Simonem. Přežil a po boji jednu Simonovi vrazil a pak do něj na zemi mlátil. Vůbec se mu nedivím. Obchoduje s kovem.


rona - Útesy
Dívka švadlena žijící s matkou ve vsi Útesy. Drala peří, které jí nosila Čebetka, šila oblečení. Tajně a marně milovala Asnara, který se k ní chodil svěřovat se svými problémy. Mladá, průměrně hezká dívka. Bydlí v domě, který má na zahradě kus skály. Původně jsem ji podezříval, že má s Asnarovou smrtí něco společného.


runda - Lesnice
Vesničanka ze vsi Lesnice v Jarlebském knížectví. Asi 40 let. Sousedka Slavka a Dulky. Stará se o prostoduchého Všebora, který tu pase ovce. Chodí na kamenitý břeh Durenu sbírat oblázky, které pak dává Všeborovi na hraní. Strix si od ní koupila brusinkový džem, kterým si naklonila Všebora. Měla kontakty na bratrstvo Padajícího listu ze Zelanských vrchů a schovala nás na půdě domu, když jsme napadli v Lesnici Marcella a Asmoda s cílem vzít jim ostatky War´eana. Dělá vynikající brusinkovou marmeládu. (ovocen 846)


unod - Horní
Jeden z obyvatel vesnice Horní v Tabitských vrších. Vypadal značně rozumnější než Iwris. Dřevorubec. (846)


ykory Maclaur - Horní
Barbar Maclaur. Bratr Zindlera. Má ženu Sáru. Velice rád pije medovinu. Bratři Oren, Atbel, Zindler, Ertan, Tepek.


eana - Útesy
Hezká dívka ze vsi Útesy. Původně jsem měl dojem, že je šílená. Starala se o ní hobitka Čebetka. Jak jsme zjistili, milovala Heana mladého Asnara, který se co by rybář stal učedníkem alchymisty Uglafa. Po té, co Uglaf přišel s tím, že Asnar utekl s karavanou za jinou dívkou, se nervově zhroutila. (844). Zatímco Heana tušila, že Asnara zabil Uglaf, který se jí po jeho smrti dvořil (byl do ní blázen), my jsme to naším pátráním potvrdili (žluten 846). Heanu zavraždil Uglaf u kamenného kruhu nad vsí, když před námi utíkal. Ubodal ji dýkou 17. žlutna 846. Její tělo jsme pohřbili do Asnarova hrobu. Na hrobě u jednoho z kamenů kamenného kruhu rostou umrlčí květy.


elga - Varebor
Válečnice z oddílu Břečťan, který se v bratrstvu Padajícího listu staral o obranu staré arvedanské ruiny Varebor. Velitelka tohoto oddílu. Fajn ženská, která padla při obraně Vareboru před trestnou výpravou Travena Jarleba. (ovocen 846)


enry - Krvavá řeka
Dvě hodiny od brodu Krvavé řeky směrem ke Staré Štole byl nalezen ochromený obchodník Gregory. Jeho přítel Peter zde byl nalezen mrtev. Ochromení vyléčila Saša. Třetí společník Henry nebyl nalezen nikde poblíž. Na jejich výpravu prý zaútočili vlci a v pozadí bylo ještě něco daleko mohutnějšího.


erbert Auruan - Černá tvrz
Zvolen do čela Černé tvrze po jejím očištění. Jak nám sdělil Markus 20. plodna 846. Bohužel není příznivcem Orlích poutníků.


yando - Varebor
Jeden z elfích druidů ze Zelanských vrchů v Jarlebském knížectví. Člen bratrstva Padajícího listu, které sídlilo ve Vareboru. Staré arvedanské pevnosti. Velitel oddílu Jalovec, který nás kontaktoval v lese východně od Lesnice. Členem Jalovce byl i mladý elf Oitur. Byl jedním z elfů, kteří vysadili před lety zelany ve vesnici Plaňky. Padl při obraně Vareboru před trestnou výpravou Travena Jarleba z Lesnice. (ovocen 846)


fas - Tabit
Elf hraničář mapující jižní část Tabitských vrchů. Saša s Taolem u něho podstoupili výcvik a získali práci od 20. klidna 846.


kujata - Rilond
Osoba zmiňovaná v proroctví pouštních elfů. Mohlo by se jednat o nějakého významného bojovníka či náčelníka pouštních elfů. (žluten 846)


skald Maclaur - Horní
Iskald Maclaur měl za ženu Sašu, která je od klidna 846 členkou naší družiny. Byl nalezen nedaleko Černé tvrze v době, kdy byla ještě pohlcena zlem. Mrtev. Jeho smrt nebyla nikdy objasněna. Bratři Oren, Atbel, Zindler, Ertan, Tepek, Gykory.


skin - Rilond
Osoba, která vede v Rilondu Roháče proti pouštním elfům (žluten 846).


wris - Horní
Jeden z obyvatel vesnice Horní v Tabitských vrších. Piackovi vyčítal jeho zbabělost a Maclaury jako barbary zrovna moc rád neměl. Dohadoval se se mnou na shromáždění 17. klidna 846 ve svi po očištění Černé tvrze. Tvrdohlavý.


za - Útesy
Jedna z obyvatelek vesnice Útesy. Její manžel byl Minal a bydleli spolu poblíž svatyně Dunrill (žluten 846).


aktup - Varebor
Hraničář bratrstva Padajícího listu ve Vareboru. Choval se na můj vkus přehnaně přátelsky, a když zjistil, že mu chce Saša číst myšlenky, protože mi připadal podezřelý, vylákal ji do druidského háje, kde ji napadl. Protože jsem mu nevěřil, sledoval jsem je a zasáhl. Zabili jsme ho. Domnívám se, že pracoval pro společnost Zelený pramen. (ovocen 846)


arloch - Dunrilean
Hostinského v Dunrileanu v hospodě Nový začátek. Měl nevlastního synovce Drukku. (7. úmora 845)


arodal Pěvec - Albireo
Známé jméno z Bardské akademie. V bardské akademii měl mít koncert s Finian Stříbrovlasou. (845)


uliga - Tabitské vřesoviště
Hostinská v hostinci U opuštěné vdovy. Vydali jsme se z její hospody U Opuštěné vdovy na okraji vřesoviště do vřesoviště. Juliga zmizela 6. větrnce 845, tedy dva dny předtím, než jsme do hospody dorazily. Byl tu jen její sluha Zlam. Musím od ostatních zjistit, co víme o jejím zmizení. Od Markuse jsme získali heslo, kterým jsme se měli prokázat. (845)


urka - Albireo
Muž, který se ráno 6. větrnce 845 pokusil zabít Lorda Firuna. Ve vězení prozradil, že byl najat Kranem - jedním z Orlích poutníků. Ten 4. větrnce 845 odcestoval do Tabitu.


arbat - Gebbeth
Dle obyvatel Dunrileanu pobuda. Mladý magik, ne moc učený, zato s velkým nadáním. Spolu s Adrianou odešel do Džungle padlých stromů, aby zde v Gebbethu pomocí Nekromatovy (Viennovy) knihy vytvářel nemrtvé. Miloval Adrianu, která chtěla spíš jeho knihu, což netušil. Nakonec ji omráčil a přeměnil v ghůla. Zcela se to nepodařilo. Ovládla jeho nemrtvé a jako ghůl Ezra ho zabila. Karbata jsme po zabití Ezry oživili jako nemrtvého a lstí z něj dostali, kde je Nekromantova kniha schována. Jeho jsme nechali v Gebbethu vlastnímu osudu. Oživili jsme ho v Síni duší, abychom mohli získat jeho knihu pro muže jménem Reda.


elen
Postarší hostinský s postranními vlasy ve vsi Plaňky na severu Jarlebského knížectví. (846)


endor - Albireo
Opilec, se kterým se několikrát setkal v Albireu Drunkwan. Myslím, že Drunkwan po něm chtěl informace o Šakalovi. (845)


ran - Albireo / Tabit
Orlí poutník, který zaplatil vraždu lorda Firuna (845). Vrahem byl nějaký Jurka. Odcestoval do Tabitu, kde se paktoval s čarodějem Sulfanem. Snažili se vychovat stínová zvířata Zelenku blanokřídlou pro vraždu lorda Firuna. Dopadli jsme je v Tabitských vřesovištích. Měl na svědomí smrt čtyř z pěti tamních Orlích poutníků v Tabitských vřesovištích. Padl při obraně věže ve vřesovištích, kterou jsme dobili společně s Adaslavem a jeho družinou. Vysoký blonďák, modrooký, na tváři čtyři jizvy od Enwenga. Oblečení Orlích poutníků: hnědé kalhoty, kazajka, bílá košile, kabátec s bílým chlupem na okraji. (845)


arun - Tabit
Hostinský v hostinci U Měďáku, kde jsme v období kliden - ploden 846 bydleli. Zřejmě má něco společného s Orlími poutníky.


azebník - Dunrilean
Jediný muž v Dunrileanu, který měl u sebe zbraně. Obsluhoval nás v lázni paní Sirawy.


eofrik
Člověk kovář pracující v pevnosti Dva bratři. Bavil se s ním Drunkwan a Strik. (846)


icie - Pevnost Brod
Podle mých informací (od Markuse) místodržící, který vládne v pevnosti Brod SZ od Rilondu. Věk 36 let. (ploden 846).


idka Maclaurová - Horní
Jedna z žen Maclaurů. Žena Ertana Maclaura, kterému zohyzdil obličej kyselinový dech Brúnaka. Rovné dlouhé blond vlasy.


ilie z rodu Drastenů - Albireo
Šéfka místní akademie.


orka léčitelka - Tabitská vřesoviště
Žena, které podle Zlama žila v hospodě U opuštěné vdovy se svou dcerkou. Ta se prý jednou utopila v bažinách a Lorka se vydala do Tabitských vřesovišť, kde zřejmě zůstala, po té, co zešílela smrtí své dcery. Vyznala se prý v bylinách i stínových stvořeních. Setkali jsme se s ní, seschlou, napůl šílenou, s hadem kolem krku. Odvedla nás do své chatrče, kde jsme spatřili vyschlou mrtvolu její dcerky. Vypili jsme na její popud jakýsi dryják a měli po něm zajímavé halucinace.Věděla o smrti Orlích poutníků a pověděla nám mnoho o Zelence blanokřídlé.(845)


ugda Řečan - Dunrilean / Královská řeka
Jeden ze dvou kapitánů kogy nesoucí název Liwen. Byla to 25ti sáhová jednostěžňová loď s balistou. 19. úmora 845 jsme na ní vyrazili proti proudu Královské řeky do Albirea. Druhý kapitán byl Amstrid Plavín. Pak tu bylo ještě 14 námořníků. V noci na 20. úmora 845 jsme byli napadeni Moskyty - říčními piráty. A i přes úpornou obranu poraženi a potopeni.


ukas - Stará Štola
Jeden z dvou hobitích obchodníků z Lendoru, kteří na Taře obchodují se skřítčími věcmi a dalšími produkty v oblasti mezi Starou Štolou, Korem, Athorem a Miarem. (Druhý je Pedro) Chtějí využít neúrodu na Lendoru a dovážet tam z Tary zboží na džunkách. Nabídli mi účast a podílnictví na tomto projektu. Podmínkou je zaplatit podíl 3000 zt v kterékoliv albirejské bance na účet s názvem Severní mořeplavba. Momentálně (ploden 846) je na účtu 800 zt.


aclaurové - Horní / Dračí Stín
Žili do roku 846 ve vesnici Horní. Jsou jiní než ostatní vesničané. Jsou to barbaři. Živí se jako tesaři a dřevorubci. Zřejmě mají nějakou původní spojitost s mořem. Během klidna až plodna 846 se přestěhovali do vesnice Dračí stín.


alen - Tabitský les
Albirejský lesník, který nás vedl Tabitským lesem a společně jsme zabili Trigona. Jeho přítel lesník Edin byl zabit Trigonem. Malen nám v táboře lesníků vyplatil odměnu za Trigona. (845)


arcello - Lesnice
Předák, o kterém nám řekli lidé s povozy zelanského dřeva. Potkali jsme je kousek jižně pod hranicí Jarlebského knížectví. Podle nich dělají v lese problémy druidi, kterým se kácení zelanů nelíbí. Majitel společnosti Zelený pramen. Plešatý člověk při těle s bradkou. Urkus pro něj vyrobil jeden ze tří talismanů štěstí z ostatků War´eana. Podléhá mu trpaslík, Rosigno, hobití zlodějka a další členové jakési družiny z Lesnice.(846)


arden - Rilond
Klenotník, který Saše vytvořil Ag postroj pro Intawu s kamenem propojení. (ovocen 846)


arkus - Albireo / Tabit
Odkázal nás na něj Sandor - velitel městské stráže Albirea. Zřejmě je Markus agent v Albireu. Myslím, že na straně lorda Firuna. Pracuje pro Sandora a Orlí poutníky. Dá se zastihnout navečer v hostinci U Zlaté lžíce. Muž oblečený v šedivém nenápadném koženém kabátu. Kontaktovali jsme se s ním smluveným heslem v hospodě U zlaté lžíce. (845) Později v Tabitu. Právě on nás poslal do Rilondu (846). Sandor se tvářil, že nikoho takového nezná. Ačkoliv 2. travna 845 měli Markus se Sandorem rozhovor, protože Markus nám zapomněl dát klíče od stok. Následně o předání požádal Markus Alexandru. Takže se oba chlapci dobře znali. Ostatně zestok nás Birk zavedl na strážnici, kde nás Markus čekal.


arobud - Albireo
Hostinský hostince U Zlaté lžíce kde jsme byli ubytováni a setkávali jsme se tam s Markusem.


bwa´anna - Rilond
Koncertní pěvkyně napadená Roháči v amfiteátru v Rilondu. Pouštní elfka. Černá pleť, hluboké oči, bílé vlasy, bílá splývavá tunika, smutný, zasněný obličej. Dostala do hlavy kamenem. Dopravili jsme ji za pomoci několika studentů do chrámu Panny, kde ji kněžky léčily společně s dvěma zraněnými Roháči.


elena - Tabit
Servírka v hostinci U Měďáku, kde jsme se ubytovali během roku 846 před "obchodní" výpravou do Rilondu.


era - Albireo
Žena vyrábějící v penzionu U modrého stínu zvláštní modrou látku. Tato látka je poměrně vzácná. Opasky z ní nosí členové bardské univerzity. Měl ho i Šakal, který nás najal na važdu Birkana (845).


iha Jarleb - Jarlebské knížectví
Bratr Travena Jarleba. Jediný, který unikl vraždě, když si Traven čistil místo pro svou vládu. Prý stejný hajzlík, jako jeho bratr.


inal - Útesy
Jeden z obyvatel vesnice Útesy. Spolu se svou ženou Izou bydleli v domku poblíž svatyně Dunrill. Domnívám se, že to byl rybář. Oba byli asi jediní, s kým naše družina ve vsi nepromluvila. Ale určitě se známe od vidění.


ira - Albireo
Stará služebná Birkana v Albireu. Zavraždil ji v její komnatě muž, který vlezl dovnitř oknem, když se snažil zabít Birkana při útoku na jeho dům 5. větrnce 845.


iro - Tabit
Hobit ve službách Adaslavovy družiny. Od 20. klidna 846 jsem se u něj vyučoval a pracoval. Jednalo se o bezpečnostní ostrahu Tabitu.


oar - Tabitské vrchy
Strážce v poustevnickém sídle západně za řekou od Černé tvrze. Velice zručný. Pacifista. Zřejmě padl při obraně sídla před černými rytíři 16. klidna 846.


olim - Tabitská vřesoviště
Jeden z pětice Orlích poutníků z Tabitských vřesovišť. Jako jediného se nám ho podařilo zachránit ve vězení věže, kde s nimi Kran a Sulfan podnikali pokusy. Jeho druha před našima očima bodla a odnesla Zelenka blanokřídlá. Nevěděl, pro koho Sulfan a Kran pracovali. (845)


itur - Varebor
Elf. Člen bratrstva Padajícího listu. Mladý kouzelník, který se předváděl před Strix. Neustále si nechával na dlani vzplanout plamének, který pak sfoukával. Myslím, že ho společná myšlenka bratrstva moc nebrala. Spíš mu vyhovovalo, že tu nehraje druhé housle a je svým způsobem svým pánem. Myslím, že mu sebevědomí nechybělo. Vypadalo to, že Strix zaujal. Padl při obraně Vareboru před trestnou výpravou z Lesnice. (ovocen 846)


mar - Šedá Brázda
Hostinský z hostince uprostřed Šedé brázdy v polovině cesty mezi Starou Štolou a Kwesarem v Zelanských vrších.


ren Maclaur - Tabitské vrchy
Další z barbarů Maclauerů. Napaden černými rytíři. Když jsme odcházeli do Černé tvrze, ještě žil a blouznil: "Jezdci, temnota, prokletí, rubín." Našel ho jeho bratr Ertan. Byl uložen v domě bratra Atbela Maclaura. Bratři Atbel, Gykory, Zindler, Ertan, Tepek.


ris Siváček - Střední Kor
Hobit zlatník. Jeho obchod je nedaleko tržnice v Koru. (Siváček a syn ploden 846)


alven - DOupě Moskytů na Královské řece
Jeden z Myskytů - říčních pirátů. Jeden ze dvou pirátů, kteří zabili v překladišti Gawaena. Přežil boj a prozradil nám něco o orcích a Radvazovi, což byl jejich velitel. (21. úmor 845) Víc nestihl, protože ho zabili Khetarého šíp a Strixino kouzlo.


iack - Horní
Kovář člověk ve vesnici Horní v Tabitských vrších. Zrovna moc mu nevoníme, nejraději by na nás i na Maclaury poštval zbytek vesnice. Nakonec poštval vesničany proti Maclaurům. Po únosu Vanesy se s nimi spojil pro záchranu Vanesy a vesnice. Rozhodl se, že vyrobí kovovou masku pro poleptaného Ertana. Tu také dokončil a předal 17. klidna 846. Po očištění Černé tvrze dělal dál chvíli starostu, ale nakonec vystřídal svého bratra Arese v Černé tvrzi. Dozvěděli jsme se to od Markuse 20. plodna 846.


edro - Stará Štola
Jeden z dvou hobitích obchodníků z Lendoru, kteří na Taře obchodují se skřítčími věcmi a dalšími produkty v oblasti mezi Starou Štolou, Korem, Athorem a Miarem. (Druhý je Lukas) Chtějí využít neúrodu na Lendoru a dovážet tam z Tary zboží na džunkách. Nabídli mi účast a podílnictví na tomto projektu. Podmínkou je zaplatit podíl 3000 zt v kterékoliv albirejské bance na účet s názvem Severní mořeplavba. Momentálně (ploden 846) je na účtu 800 zt.


eter - Krvavá řeka
Mrtvý obchodník nalezený 26. plodna 846 dvě hodiny od brodu Krvavé řeky směrem ke Staré Štole. Jeho přítel Gregory zde byl nalezen ochromený. Ochromení vyléčila Saša. Třetí společník Henry nebyl nalezen nikde poblíž. Na jejich výpravu prý zaútočili vlci a v pozadí bylo ještě něco daleko mohutnějšího.


oustevník - Černá tvrz
Objevil se jednou u hradeb Černé tvrze a Brian po něm prý usilovně pátrá. (Ares) Domnívám se, že se mohlo jednat buď o Findura – tvůrce rubínu, nebo jednoho ze Strážců rubínu.


adomír - Rilond
Velitel lehkooděnců, kteří mířili z jihu po mostě přes Železný potok na východ do Zelanských vrchů do tvrze pod Železnou horou. Vzdálené asi 38 mil. 23. žlutna 846.


advaz - Královská řeka
Šéf Moskytů - říčních pirátů na Královské řece, kterou jsme pluli od Dunrileanu do Albirea. Byl zabit 21. úmora 845 v doupěti pirátů, když předtím zabil na lanovém mostě Khetarého z naší družiny. Podle zezadu.


akol - Útesy
Rybář z vesnice Útesy. jeho ženou je Sulana. Oba žili v krajní chalupě se zahradou u okraje útesu. Oba nedali na Uglafa dopustit. O to větší bylo jejich rozčarování, když vyšlo najevo, co je onen alchymista zač.


eda - Dunrilean
Muž v plášti, zřejmě čaroděj, který nás poslal 7. úmora 845 v Dunrileanu pro kouzelnou knihu do Gebbethu. Nabídl nám za ni 2000 zlatých. Nakonec jsme mu ji dát nechtěli, ale byl moc silný a vzal si ji. Dokáže seslat kouzlo neviditelnosti a ohnivá kouzla. Přesto vše nás nezabil.


ioden - Almendor
Král Almendoru (Markus 20. plodna 846). Má syna Waldena. A vnučku Neruviel.


oen - Lendor
Jeden ze tří čarodějů, kteří bojovali ve válce proti skřetům. Další dva byli Vieen - člověk a Aldil - Arwedan. Založili město Amir na severu Lendoru. Po té, co Vieen začal vyvolávat do boje proti druhé vlně skřetů nemrtvé, stal se jejich vůdcem a postavil se proti lidem, byli naposledy Roen a Aldil spatřeni v bitvě na Krvavých pláních. Tito tři čarodějové se ve svém novém sídle natolik zahloubali do svého bádání, že si ani nevšimli druhého vpádu skřetů na Lendor.


omil - Tabitský les
Albirejský lesník. Velice upovídaný. Po setkání s Trigonem a odnešení ostatků Edina nás provedl kus na západ Tabitským lesem. Při setmění se rozloučil. (845)


osigno (Rosíňo) - Lesnice
Trpaslík bez vousů ve vsi Lesnice v Jarlebském knížectví. Asi ochranka Marcella. Válečník. Podle Všebora zabil kopím War´eana, což viděl i Urkus. Urkus pro něj vyrobil jeden ze tří talismanů štěstí z ostatků War´eana. Je členem družiny z Lesnice, podléhající Marcellovi. Byl členem trestné výpravy, kterou na nás do Vareboru poslal Traven Jarleb. Našli jsme ho, jak s dalšími třemi vojáky obírá mrtvé obránce v pevnosti. Bojoval válečným kladivem a divoce při tom řval. Pomocí lsti a magie jsme ho zabili, když opouštěl Varebor. Podle všech příznaků si vousy holil sám. Musím se poptat, proč by to trpaslík dělal. Měl u sebe jeden amulet s ostatky War´eana. (ovocen 846)


yam - Albireo
Klenotník. Bydlí v kupecké čtvrti. Dům pokrytý zlatem.


ámo - Tabit
Starosta Tabitu. Dobrosrdečný a pečlivý člověk. Spolupracuje s Orlími poutníky. Svoji moc opírá jednoznačně o slavného Adaslava a jeho družinu. (845 - 846)


andor - Albireo
Velitel městské stráže. (846) To on nás odkázal na Markuse.


ára Maclaurová - Horní
Barbarka. Žena Gykoryho Maclaura. Rázná a výbušná. Zrzavé vlasy, copy.


aša Maclaurová - Horní
Sestra Ertana Maclaura. Vydala se s námi do Prastaré věže za gobliny po té, co Brúnak kyselinou poleptal obličej jejího bratra. Nakonec se zjistilo, že po smrti svého muže Iskalda Maclaura ji k vesnici nic nepoutá a tak se s námi vydala do Tabitu a na výpravu do Rilondu. (ploden 846)


igfried - Gebbeth
kněz ze vsi Miar poblíž Gebbethu, bratr Adriany jak jsme později zjistili. Padl v Gebbethu v boji s Adrianou (Ezrou). Uhořel.


imon - Kor
Jeden ze tří mladých nezkušených hejsků, kteří se s námi vydali 25. plodna 846 z Koru na cestu do Staré Štoly. Při boji s vlky strčil na přibíhajícího vlka Gregoryho, který ho předtím stáhl z vozu, kam se chtěl srab Simon ukrýt.


iol - Stará Štola
Syn hostinského Fantuka z hostince U rozlomený sekyry. 27. plodna 846 čerstvě dospělý. Pro Strix získal nové šaty, přichystal lázeň a prožil s ní romantické chvíle právě v té lázni. Myslím, že to byla první žena v jeho životě a první zkušenost. A taky si myslím, že pokud se to někde provalilo, tak měl spoustu závistivců, protože Strix jako elfka je velice půvabná. Ale Stará Štola je moc blízko trpaslíků, kteří elfy nemusí.


irawa - Dunrilean
Majitelka lázní v Dunrileanu. (7. úmor 845). Cena za koupel a holení 5 zl.


isor - Tabitské vrchy
Strážce v poustevnickém sídle západně za řekou od Černé tvrze. Pěknej nervák. Zřejmě padl při obraně sídla před černými rytíři 16. klidna 846. Jeho umírající sten jsme zřejmě zaslechli tmou.


lavek
Starý vesničan žijící ve vsi Lesnice v Jarlebském knížectví. Asi 60 let. Je na něm znát, že se mu místní kácení zelanů pranic nelíbí. Žije tu se svou ženou Dulkou. Mají malé políčko, hubenou kravku a koníka. Stavili jsme se u nich po příjezdu pro vodu. Nechali nás u sebe přespat. (846)


nori - Kwesar
Zavalitý trpaslík. Hostinský ve Snoriho hospodě vlevo od vstupní chodby Kwesaru. Města v Zelanských vrších v kopci trpaslíky zvaném Kwesgorn. Má sluhu Galina, což je zřejmě jeho syn. Jméno má podivně stejné jako trpaslík Galin, který po nás šel se svou bandou právě v této hospodě.


till - Rilond
Kapitán městské gardy v Rilondu. Hlavní velitel hlídek.


ulana - Útesy
Žena rybáře Rakola z vesnice Útesy. Oba byli stoupenci alchymisty Uglafa do chvíle, než zjistili, co je to za padoucha. Když vesničané utíkali 17. žlutna 846 z vesnice před zombiemi, ona byla první, která se se mnou vrátila do vsi. Ostatní ji následovali.


ulfan - Tabit
Kouzelník v Tabitu, který se paktoval s Kranem. Společně chystali vraždu Lorda Firuna pomocí Zelenky Blanokřídlé. Zabili jsme je v Tabitských vřesovištích pomocí Adaslava a jeho družiny. Měl sluhu Aulina a věž v Tabitu z níž zřejmě vedl teleport do vřesovišť. Sulfana zabil Jark. (845)


´waya - Rilond
Představená pouštních elfů v Rilondu. Asi 53 let, bílá říza, hluboký pohled plný vědění. Snažili jsme se s ní navázat kontakt kvůli Slze Mar Nub. Poslala nás do pouště za pouštními elfy a sdělila nám jednu část proroctví, která nám má pomoct na cestě.


akal - Albireo
Hubená postava s protáhlým obličejem, s tenkým dlouhým knírkem a bradkou. Oblečená v plášti. Šedý oblek. V pase byl Šakal opásán průhem vzácné modré látky, kterou vyrábí žena jménem Mera v penzionu U modrého stínu. Šakal po nás chtěl zabít Birkana, protože je to špeh Almendoru, který pracuje s agenty guvernéra Engoltyho z Nového Amiru. Jak jsme se dozvěděli od Markuse, špehem Almendoru je Šakal. Nikoliv Birkan. Údajně byl ubytovaný v penzionu U Modrého stínu.


angara - Asterion
Podle trpaslíka Draina se jednalo o elfa, který se kdysi obětoval ve válce proti skřetům, aby zachránil nejen své lidi, ale i ostatní rasy. Proto je starými trpaslíky považován za hrdinu a je ctěn. Díky němu staří tolerují elfy. Tangara prý spolupracoval se třemi čaroději. Byl bratr jednoho z nich Roena - elfa. Další čarodějové byli Vieen - člověk a Aldil - Arwedan. Jedna z velkých postav války se skřety. Po dlouhých a úmorných jednáních se mu podařilo téměř zázračně uzavřít mír mezi elfy a trpaslíky, který trvá dodnes.


aol - Horní
Lovec žijící naproti Achrynovu domu. Neochotně souhlasil, že družině ukáže místo boje s gobliny a bude s nimi stopovat. Mířili k SZ. Zřejmě proto, že se ke goblinům bál. Nakonec nám řekl, kde goblini žijí. A vydal se s námi do Prastaré věže. Ta stojí na SV od vesnice Horní. Po návratu do vesnice byl jeho dům poničen, vyrabován, okna rozbita. Proto se vydal s námi do Tabitu a pak na výpravu do Rilondu. Od klidna 846 je členem naší družiny.


aran - Džungle padlých stromů
Starosta vesnice Miar, která byla zničena po našem příchodu z Gebbethu. Nemrtví všechny zabili včetně starosty.


elurian - Rilond
Mistr Telurian je vedoucí místní univerzity. Drobný, plešatý s bílou bradkou. Nosí ošumtělý talár. Je zřejmě velice inteligentní. Alespoň mu to kouká z očí. Je postrachem místních studentů. Kdo neuspěje u zkoušek, je vyhozen oknem na ulici. Zřejmě pomocí magie. Podle něho je v univerzitní knihovně uloženo 29 částí Proroctví pouštních elfů.


epek Maclaur - Horní
Jeden z Maclaurů. Vystřelil na stráži šíp po Drunkwanovi, když jsme se vraceli do Horní, kde vesničané napadli Maclaury. Zamlklý, velice zručný lovec. Za ženu má Aliu.


halion Sjednotitel - Lendor
Hrdina, který na Krvavých pláních Lendoru porazil armády skřetů a vytlačil jejich jednotky z Lendoru. Jeho obraz jsme našli v sídle Moskytů na Královské řece. (845)


ibros - Kwesar
Mladý kumpán trpaslíka Galina, který nám kvůli elfce a odpadlíkovi dělal problémy v Snoriho hospodě. Usadil je až uznávaný starý válečník Drain. (2 žlutna 846)


onkura - Rilond
Bývalý zvěd Eldebrantských rytířů, u kterého jsem pracoval, zatímco se ostatní školili na výcviku. Díky němu jsem si zlepšil získání důvěry o 2 % a tichý pohyb o 2 %.


oréz - Lesnice
Mladíček, člověk, který pracoval ve službách Marcella, šéfa společnosti Zelený pramen na kácení zelanů v Jarlebském knížectví. Nikdi jsem se s ním osobně nesetkal. Jen jsem ho několikrát viděl zdálky. (ovocen 846)


raven Jarleb - Jarlebské knížectví, Štítov
Nechal zabít svého otce i bratry, až na jednoho, který utekl (Miha). Vládne nyní Jarlebskému knížectví. Podle lady Licie pod něj spadá i pevnost Brod. Když jsme se začali motat a vyptávat v Lesnici, poslal na nás své čtyři osobní strážce krolly a další jednotky vojáků. Zřejmě nechce, abychom někde vyžvanili, že obchoduje se skřety, kterým podle Arnarma prodává zelanové dřevo na stavbu obléhacích strojů pro blížící se válku. Jeden kroll mu přežil. (ovocen 846)


glaf - Útesy
Alchymista z vesnice Útesy. Vyléčil nám mulu, kterou uštkl had agawa. Léčil vesničany a sháněl šperky a drahé kameny pro alchymistický výzkum. Což mi bylo podezřelé. Podle jeho slov prý přišel před pěti lety z jihu. Ačkoliv se snažil, aby si Drunkwana omotal kolem prstu a vesnice zůstala dál tichá, postupně jsme vypátrali, že před dvěma lety zabil mladého učedníka Asnara, protože byl, stejně jako on, zamilovaný do dívky Heany. Jenže ta milovala Asnara. Ve vsi pak tvrdil, že Asnar utekl s karavanou za jinou dívkou a Heaně se dvořil. Ta ho zřejmě prokoukla. Drunkwan a Jark objevili tajnou chodbu v jeho domě do podzemí, kde provozoval nekromantské praktiky. Vyvolával zombie a kostlivce. Byl velice ctižádostivý a pro svůj cíl dokázal jít přes jakékoliv oběti a překážky. Z jeho domu vede chodba do podzemní jeskyně, z níž se vychází tajným vchodem, který není z venku skoro vůbec znát. Než-li jsme ho dostihli, zabil u kamenného kruhu nad vsí Heanu (ubodal ji dýkou) a málem zabil i Čebetku. Zastřelil jsem ho 17. žlutna 846. Usekli jsme mu hlavu a nohy. Jeho krví pokropili ostatky Asnara, čímž, doufám, byla kletba onoho místa zlomena. Všechny ostatky jsme spálili na hranici na pobřeží. Popel k ránu odnesl příliv do moře. V pravém boku měl velikou, hlubokou hnijící ránu. Bohové vědí od čeho. Maskoval si ji pruhem látky s nějakými bylinkami.


rtumba - Trpasličí vež / Tabitské vrchy
Vyšší mužská postava, zahalená do prazvláštního koženého krunýře. Jeho vlasy byly slepené do špinavých tlustých provazců a krk mu zdobily přívěšky z kamene, kostí a kdoví čeho ještě.. Při napadení vesnice Horní zabil Achryna, unesl Vanesu a vyvolal Brúnaka. Uctívá bohyni Inaku.Střelil jsem mu šíp do zad, ale nijak ho to nezaujalo., Odešel s ním do Prastaré věže postavené podivnými trpaslíky SV od Horní. Podle Achryna chce odstranit věřící sedmnáctky a nastolit vládu svou a jiných bohů. Je to asi šaman nebo kněz. V Prastaré věži jsme ho našli a zabili. Zachránili jsme při tom Vanesu, ale padli tam Alexandra a Torwell.


tkav - Tabit
Člověk alchymista, u kterého se vyučil Drunkwan od 20. klidna 846. Alchymista se soustředil na pokusy s vřesovištní rašelinou.


alen
Hostinský v přístavní krčmě Mořský vánek u pevnosti Dva bratři. Má rád zvířata. (846)


áli - Kraz
Velitel hlídky trpaslíků, která byla vyslána z Krazu (6. žlutna 846) a střetla se s námi u strážnice, v níž kdosi 4. žlutna 846 povraždil celou jednotku 20ti trpaslíků. Nakonec uvěřil, že jsme to nebyli my. Nechal nás tu přespat a pustil dál na cestu ke Krazu. V té akci měla zřejmě prsty šestice trpaslíků vypadajících jako stráž a taky banda čtyř velkých ozbrojených skřetů. Ale to jsou jen mé dohady.


anesa Maclaurová - Horní
Žena Zindlera Maclaura. V době naší návštěvy vesnice Horní byla prý na nějaké cestě lesem. Unesl ji Urtumba do Prastaré trpasličí věže, kde jsme ji se Zindlerem zachránili.


etešník - Stará Štola
Koupil jsem u něj 27. plodna 846 mapu Západních Dálav. Nebyla zcela úplná, ale pro naše účely zcela dostačující.


ialar - Tabitské vrchy
Strážce v poustevnickém sídle západně za řekou od Černé tvrze. Není příliš manuálně zručný. Velitelský typ.


ieen - Lendor
Jeden ze tří čarodějů, kteří vedli armády proti skřetům ve válce zřejmě o Lendor. Další byli Roen - elf a Aldil - Arwedan. Společně postavili na severu Lendoru město Amir, kde se zahloubali do svých výzkumů natolik, že si nevšimli druhého útoku skřetů. Vieen, když viděl, že království na Lendoru nejsou schopna skřety porazit, začal vyvolávat na pomoc nemrtvé. Tyto armády byly úspěšné, ale začali se objevovat fexti, spektry a upíři. Vien nakonec podlehl temnotě, s níž si zahrával, stal se vládcem upírů a postavil se proti všem ostatním. Skřeti a lidé se tedy sjednotili v boji a na Pláních děsu vojsko nemrtvých porazili. Pak se samozřejmě zase skřeti i lidé rozešli po svém.


šebor
Prosťáček pasoucí ovce ve vsi Lesnice v Jarlebském knížectví. Starala se o něj Grunda. Jak jsme nakonec zjistili, byl svědkem toho, jak byl zabit War´ean. I toho, jak Urkus sebral tři kůstky z War´eana na místě, kde byl elf zabit. Dovedl nás na místo, kde pod pařezem ležely ostatky pouštního elfa, protože sem často chodil poslouchat hlas pouště, vycházející z pařezu. Dá se utáhnout na brusinkový džem. Moc rád si vyřezává ze dřeva. Také si rád hraje s říčními oblázky, které dostává od Grundy. (846)


alden - Almendor
Syn krále Riodena (Markus 20. plodna 846). Narodila se mu dcera Neruviel.


iliam - Kor
Potkali jsme ho s přítelem Francisem, co by obchodníky jdoucí do Koru. Podle mě kšeftovali se zakázaným zbožím.


alin - Albireo
Muž, který prý prodával v Albireu dům za 1500,- zt. Prý o něm ví Marobud, což je hostinský hostince U Zlaté lžíce.


indler Maclaur - Horní
Další z barbarů Maclaurů vesnice Horní. Pili jsme u něj medovinu na zdraví a já jsem se nemotal, což na něho udělalo velký dojem. Byl odhodlán s námi dalšího rána vyrazit proti goblinům. Má ženu Vanesu, kterou unesl Urtumba. Vydal se s námi do Prastaré věže. Bratři Gykory, Oren, Atbel, Ertan, Tepek.


iamar - Albireo
Majitelka penzionu U slona v Albireu s koláči drdolů po stranách hlavy. Rázná osoba. (845)


lava - Stará Štola
Dcerka hostinského Fantuka z hostince U rozlomené sekyry. Sedmiletá se slámovými vlasy (ploden 846). Matka jí zemřela. Drunkwan ji nejprve vyděsil, takže si pak na něj dávala pozor. Velice se jí líbila Strix, které zajistila vyprání šatů. Jednou chce být také krásná elfka. Dostala od Strix řetízek. Večer před odchodem ze Staré Štoly 29. plodna 846 dostala od Strix zdobené letní dětské šaty.


latonoska - Lesnice
Hobitka zlodějka z družiny v Lesnici, která podléhá zřejmě Marcellovi. V družině je ještě oholený trpaslík Rosigno, který zabil War´eana, jakýsi barbar a pak hubený kouzelník Toréz. Odhaduji, že je bystrá a odvážná. Byla. Padla při obléhání Vareboru. Našel jsem ji u severní věže s dvěma šípy v zádech. (ovocen 846)


ravon - Stará Štola
(ploden 846) zřejmě lichvář ve Staré Štole. Hostinský Fantuk z hostince U rozlomené sekyry mu dlužil 200 zt.


ulvana - Útesy
Žena kořenáře Alesandra z vesnice Útesy. (žluten 846)Materiály vychází v základu z modulu Asterion pro dračí doupě autorů Jiřího Buchty, Vladislava Čecha, Karla Makovského, Martina Bláhy a dalších. Přímé události, konkrétní lokace nezahrnuté do zveřejněných map autorů a část postav jsou vlastním výtvorem.
- Kontakt: webmaster@usvitdobrodruhu.cz -
Další informace o obecném světě Asterionu na: www.asterionrpg.cz
Aktualizováno: 10. ledna 2015
- Johan Jan Veverka 2007 -